Som svar på et spørgsmål fra folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti

”Hvad er ministerens holdning til, at Kommunernes Landsforening har fremsat ønske om ændring af reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96, således at Ankestyrelsens principafgørelse nr. 49-13 sættes ud af kraft og principafgørelse C-36-02 genindføres?”

har socialminister Karen Hækkerup i Folketinget givet et ganske brugbart svar.

Ministeren har forstået spørgsmålet således, at “der spørges til min holdning til KL’s ønske om at kunne kombinere BPA-hjælp med hjælp efter andre bestemmelser i serviceloven, f.eks. så borgeren kan bevilges hjemmehjælp i nattetimerne i stedet for BPA-hjælp.”

Og om end hendes ordvalg er lidt pudsigt, så er svaret dog stjerneklart:

“Det centrale i BPA-ordningen er, at borgeren med denne type hjælp sikres en fleksibel og helhedsorienteret løsning ud fra borgerens individuelle hjælpebehov. Dette vil for mig at se være en udfordring at fastholde, hvis BPA-hjælp imod borgerens ønske kan kombineres med anden hjælp efter serviceloven.”

Spørgsmål og svar i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her.