Efter otte måneders stilstand ser det nu langt om længe ud til, at man vil genoptage arbejdet med at finde en løsning på problemerne for respiratorbrugere med BPA i Region Hovedstaden.

Kort fortalt insisterer Region Hovedstaden på, at de skal have hånds- og halsret over folk med respirator, som dermed mister de rettigheder, som Folketinget gav dem, da reglerne om BPA blev indført for 4 år siden. Blandt andet må man som respiratorbruger i Region Hovedstaden ikke selv være arbejdsgiver for sine hjælpere og ikke selv bestemme hvilket firma eller hvilken forening, der skal være arbejdsgiver.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med en snes medlemmer, som skulle blive færdig med et forslag til løsning for et år siden, men arbejdet trak i langdrag, så vi blev først færdige i november. Og så viste det sig, at vi ikke var færdige alligevel, for herefter skete intet, og intet er nu sket i mere end et halvt år.

Det er lidt uklart, hvad der er foregået bag kulisserne i al den tid, men det er noget med et tovtrækkeri mellem regioner og kommuner om navnlig økonomi, som de går betydeligt mere op i, end om borgerne får deres hjælp og deres rettigheder.

Men nu har socialminister Karen Hækkerup skrevet til Folketingets Socialudvalg, at arbejdet vil blive genoptaget ”medio august”, hvor arbejdsgruppen er indkaldt til møde igen.

Helt nøjagtig bliver det den 21. august.

Handicaporganisationerne er repræsenteret i arbejdsgruppen af Jeppe Kerckhoffs fra Dansk Handicap Forbund og af undertegnede.

Socialministerens brev til Folketingets Socialudvalg kan læses ved at klikke her.