Alle kan begå fejl. Det er glædeligt, når politikere erkender fejlene og vil arbejde på at rette dem. Sådan ser Muskelsvindfonden på de seneste ugers begivenheder omkring Vejle Kommune ulovlige kvalitetsstandard på BPA-området.

Da sagen onsdag aften var på byrådets dagsorden, var der enighed om at tage sagen af og sende den tilbage til ny behandling i kommunens Voksenudvalg, der oprindelig vedtog den ulovlige standard. Borgmesteren og udvalgsformanden forsikrede om, at beslutningen nu er annulleret. Hvad der så er den aktuelle retstilstand for BPA-brugere i Vejle Kommune, og hvad der bliver indholdet i den kommende kvalitetsstandard, venter vi spændt på at få afklaret.

Sagen er et eksempel på, hvad et aktivt handicapråd med en engageret formand kan udrette. Formanden for handicaprådet og medlem af Muskelsvindfondens repræsentantskab, Peter Skov Jørgensen, har været bannerfører i kampen for at skabe ordnede forhold for BPA-brugere i Vejle Kommune. Han har fået hjælp af folketingsmedlem Stine Brix (EL), der rejste sagen overfor socialministeren og fra byrådsmedlem Lone Myrhøj (SF), der efter Voksenudvalgets ulovlige beslutning begærede sagen i byrådet.

Efter byrådsmødet siger Lone Myrhøj, at hun stadig er chokeret over at Voksenudvalget kunne finde på at træffe en så tåbelig beslutning. ”Hvis de havde slået hjerte og hjerne til, var det aldrig nået så vidt”.

”Jeg havde taget armene op over hovedet, hvis min muskelsvind ellers havde givet mig mulighed for det. Det er skønt, når de ting man kæmper for giver udbytte og byrådet lytter”, siger Peter Skov Jørgensen. Han håber nu på en meget hurtig sagsbehandling, så han og handicaprådet fremover kan bruge sine kræfter på mere konstruktive emner end at få kommunen til at overholde loven.