Folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti glæder sig over Ankestyrelsens klare afgørelse, som fastslår, at Horsens Kommune ikke havde ret til at udmåle en BPA-ordning efter hjemmehjælpskriterier og ikke havde ret til at halvere en ung kvindes timetal.

Karina Adsbøl har løbende stillet adskillige spørgsmål til socialminister Karen Hækkerup om denne sag og også om Århus Kommunes planer om at følge Horsens Kommunes nu underkendte eksempel.

Og nu følger Karina Adsbøl sine mange initiativer op ved at stille endnu et spørgsmål i Folketinget, hvor hun beder socialminister Karen Hækkerup om at sørge for, at kommunerne får kendskab til Ankestyrelsens afgørelse, så de fremover træffer afgørelser i overensstemmelse med afgørelsen.

Det skal kommunerne nemlig gøre, fordi en principafgørelse i Ankestyrelsen er det, man kalder for en ”bindende retsforskrift”, men det er helt i overensstemmelse med Muskelsvindfondens erfaringer, at kommunerne har en forbløffende evne til at overse de ”bindende retsforskrifter”, der ikke passer dem.

Karina Adsbøl har flere gange fremhævet i Folketinget, at de familier der udsættes for en afgørelse som den fra Horsens Kommune mister deres hjælp, mens ankesagen behandles, og at deres tab i den periode ikke kan genoprettes, når de vinder sagen. Der er derfor en sikker gevinst for den kommune, der træffer forkerte afgørelser.

Derfor understreger Karina Adsbøl i sin reaktion på Ankestyrelsens afgørelse, at hvis det stod til hende, skulle denne familie have en kompensation for det forløb, den har været udsat for.

Dansk Folkeparti vil nu fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, som både skal sikre borgere kompensation i den slags situationer og samtidig forebygge at kommuner træffer den slags afgørelser.

Jørgen Lenger