Flere mennesker med handicap mister hjælp til merudgifter, når de bliver folkepensionister. Det er aldersdiskriminerende, mener Muskelsvindfonden. I morgen starter en retssag mod den danske stat om denne diskrimination, og Muskelsvindfonden er med.

To medlemmer af Muskelsvindfonden har stævnet den danske stat for diskrimination på grund af alder. De er blevet folkepensionister og kan dermed ikke længere få dækket de ekstra udgifter, de har på grund af deres handicap.

En situation, der både er urimelig og diskriminerende, da deres handicap ikke forsvinder, når de bliver 67 år. Det mener såvel Muskelsvindfonden som de to medlemmer, Birte Brejner og Gunnar Frederiksen.

Nyhed fra Muskelsvindfonden 28.08.17: Principsag afgøres i september

Økonomisk støtte til juridisk udredning

Politikerne har gennem mange år lyttet og udtrykt forståelse for problemstillingen; men ingen har endnu gjort noget ved situationen.

Derfor valgte Muskelsvindfonden i 2016 at støtte Birte Brejner og Gunnar Frederiksen, da de ville stævne den danske stat i en sag om bortfald af handicapkompensation for folkepensionister. Muskelsvindfonden gav de to medlemmer økonomisk støtte til først at få foretaget en juridisk udredning.

Advokat Bjørn Dilou Jakobsen fra Homann Advokaterne stod i spidsen for den juridiske udredning, og den mundede ud i stævningen i marts 2016, da konklusionen var, at sagen kunne vindes. Og vindes sagen kan den få stor betydning for pensionister, der har ekstra udgifter som følge af deres handicap.

Jørgen Lenger afgiver forklaring på vegne af Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden skal afgive forklaring

I morgen, onsdag den 23. august 2017, tager domstolene fat i sagen, der er berammet til to dage ved Østre Landsret.

På førstedagen vil de to medlemmer, der begge har en muskelsvinddiagnose, og som begge mistede deres merudgiftsydelse, da de blev folkepensionister, få mulighed for at forklare deres version af sagen, mens udviklingschef Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden vil afgive forklaring på vegne af Muskelsvindfonden torsdag over middag.

Vi opdaterer løbende nyt om sagen her på hjemmesiden og via Facebook og Twitter.


Muskelsvindfonden mener:
Kompensationsprincip er et grundlag for demokratiet

Mennesker med handicap kan få dækket de ekstra udgifter, der er forbundet med at have et handicap, fordi vi i Danmark kompenserer for deres funktionsnedsættelser. Det er det såkaldte ”kompensationsprincip”, og det princip giver mennesker med handicap mulighed for at deltage i samfundet og i det hele taget leve et liv på lige fod med mennesker, som ikke har et handicap. Kompensationsprincippet er derfor et vigtigt fundament i den danske velfærdsstat og ikke mindst for det danske demokrati.

Muskelsvindfonden og andre handicaporganisationer har gennem flere år påpeget urimeligheden i, at kompensationsprincippet bortfalder for mennesker med handicap, der når folkepensionsalderen. Deres handicap forsvinder ikke i takt med alderen. 

De fleste folkepensionister må tolerere en nedgang i deres forsørgelsesgrundlag; men mennesker med handicap oplever ekstra stor nedgang, og da mange ikke har haft mulighed for at spare op eller få en arbejdsmarkedspension pga. deres handicap, rammer den dobbelte nedgang særdeles hårdt.

At kompensationsprincippet stadig er gældende, selvom man bliver folkepensionist, er afgørende for, at folkepensionister med handicap kan leve på lige fod med andre folkepensionister uden handicap.