Kommunalpolitikere, der går i dialog med handicaporganisationer og lytter til argumenter – findes stadig. I Randers Kommune har det ført til, at personer med BPA-ordninger fremover både kan få hjælp til at lave mad i hjemmet og hjælp til at komme på ferie.

Oktober 2015 gik Muskelsvindfonden i pressen, fordi udkastet til kvalitetsstandard for BPA i Randers Kommune lagde op til flere kommunale ulovligheder. I stedet for hjælp til madlavning blev BPA-brugere henvist til madservice, og BPA-brugere blev som udgangspunkt nægtet den ekstra hjælp, der ofte er brug for, når man er på ferie væk fra hjemmets specialindretning og hjælpemidler.

Da en indledende dialog mellem forvaltningen og Muskelsvindfonden kørte fast, tog engagerede politikere over. Efter socialudvalgsmødet i denne uge ser det ud som om begge problemer er løst. Men løsningen er ikke kommet af sig selv. Særligt Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) har i socialudvalget kæmpet for at få ændret forvaltningens ulovlige forslag. Det gjorde de på socialudvalgsmøder 28. oktober, 20. januar, 10. februar, 9. marts og 27. april samt på byrådsmødet 4. april.

De helt usædvanlig mange udvalgsbehandlinger fortæller, at det er en kompliceret sag, hvor både forvaltning og politikere har haft brug for yderligere viden.

Det glæder Muskelsvindfonden, at vi har kunnet bidrage med denne viden og, at sagen nu ser ud til at ende til alles tilfreds.
Muligheden for at lave mad i eget hjem og for at have et aktivt liv og komme på ferie er rettigheder, der også gælder mennesker med handicap.