Så vil Muskelsvindfonden gerne spørge dig om noget.

Gennem de seneste år har der været en praksis i Region Hovedstaden, hvor Regionen har taget arbejdsgiveransvaret fra respiratorbrugere med BPA og har overført det til et privat firma.

Som vi allerede har fortalt på Muskelsvindfondens hjemmeside, er der ændringer på vej i reglerne om BPA til respiratorbrugere.

Disse ændringer betyder, at man som det mindste får mulighed for selv at vælge det firma eller den forening, der skal varetage arbejdsgiveransvaret, og så bliver man selv arbejdsleder.

Men det er uklart, om man også får mulighed for at vælge at få arbejdsgiveransvaret tilbage.

Vi ved, at nogle gerne vil være arbejdsgiver igen. Men vi ved også, at det for andre er tilstrækkeligt at være arbejdsleder, hvis man blot selv kan vælge firmaet eller foreningen, der er arbejdsgiver, for så slipper man for en masse administrativt bøvl.

Vi arbejder på at sikre valgmuligheden, men vi har brug for at vide, hvor mange der ønsker det ene og hvor mange der ønsker det andet.

Vi kan ikke henvende os til hver enkelt, for vi har ingen samlet registrering af respiratorbrugere med BPA i Region Hovedstaden, og desuden findes der jo også respiratorbrugere med andre diagnoser end muskelsvind.

Så vi forsøger på denne måde at nå ud til så mange som muligt for at lodde stemningen.

Det vil sige:

  • hvis du er i respirationsbehandling i Region Hovedstaden, og
  • hvis du er berettiget til BPA efter servicelovens §§ 95 eller 96 (og altså er over 18 år), og
  • hvis du for tiden IKKE selv er arbejdsgiver for dine hjælpere,

vil du så godt sende en mail til hpol@muskelsvindfonden.dk og skrive, hvad du ønsker. Også selv om du ikke har en muskelsvinddiagnose.

Det vil være en stor hjælp for os – og for dig selv.

Og du må meget gerne sprede kendskabet til denne artikel.