– Enig med Muskelsvindfonden, skriver Dennis Kristensen til socialministeren.

Handicaphjælpernes faglige organisation, FOA – Fag og Arbejde, går nu ind i diskussionen om kommunernes anvendelse af rådighedsvagter i forbindelse med BPA.

I et brev fra FOAs formand, Dennis Kristensen, til socialminister Annette Vilhelmsen giver han udtryk for FOAs bekymring, blandt andet fordi kommunerne anvender rådighedsvagter i BPA helt anderledes, end de anvendes i den offentlige sektor og helt anderledes end beskrevet i de faglige overenskomster på området.

Dennis Kristensen henviser blandt andet til Århus Kommune, som ”udmåler tilskud til rådighedsvagter i nattetimerne, selv om tilskudsmodtageren rent faktisk har behov for hjælp adskillige gange i nattetiden”.

Dennis Kristensen tilføjer, at ”der udmåles ikke tilskud til at aflønne dén faktiske tjeneste, der udføres under rådighedsvagten”. Ifølge FOA mangler ikke blot ¼ af normallønnen, men blandt andet også nat- og weekendtillæg.

– FOA er derfor enig med Muskelsvindfonden i, at den praksis for udmåling, som Århus Kommune lægger op til er i strid med EU-retten, og altså ulovlig, skriver Dennis Kristensen blandt andet til socialministeren.

Dennis Kristensen opfordrer derfor SF’s socialminister til, at der i udmålingsreglerne sættes en ramme for rådighedsvagterne, som ”sikrer, at rådighedsvagten alene kan anvendes, hvor der kun rent undtagelsesvis må forventes at der skal ydes arbejde i rådighedstiden”. Han opfordrer desuden socialministeren til at sikre, ”at den effektive tjeneste der rent faktisk ydes under rådighedsvagten kan aflønnes i overensstemmelse med almindelig standard, f.eks. som det er fastsat i handicaphjælperoverenskomsten, med sædvanlig løn, tillæg og overarbejdsbetaling for den faktisk udførte tjeneste”.

Endelig gør Dennis Kristensen opmærksom på, at aflønning af handicaphjælpere i forvejen er fastsat på et niveau, der ligger betydeligt under det lønniveau, som ansatte i tilsvarende ansættelser modtager, f.eks. feriefridage (6. ferieuge) og de obligatoriske fritvalgselementer, som den sammenlignelige gruppe i det offentlige lønsystem modtager.

Samlet set er FOAs vurdering, at handicaphjælperne aflønnes mellem 5 og 10% dårligere end en tilsvarende gruppe ville få ved at arbejde i det kommunale lønsystem.

Afslutningsvis beder Dennis Kristensen derfor om at møde med socialminister Annette Vilhelmsen.

FOAs brev til ministeren i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her: FOA til Vilhelmsen