Et besøg på Christiansborg giver optimisme i Muskelsvindfonden med henblik på at få løst det problem, at mange familier med barn med handicap ikke kan få den hjælp, de er bevilget i hverdagen med på ferie i udlandet. 

Som opfølgning på Muskelsvindfondens foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har udvalget bedt børne- og socialministeren om at svare på to spørgsmål, som klart understreger, at politikerne har forstået problemet, og at de er interesserede i at løse det.

Er det rimeligt, at familier med et barn med handicap kan få en uges aflastningsophold betalt af kommunen, men ikke få den hjælp, der ydes i hverdagen, med på en kortvarig familieferie i udlandet?

Hvordan mulighederne er for, at hjælp efter servicelovens § 44 og 84 bliver omfattet af servicelovens udlandsbekendtgørelse, så det bliver muligt for familier, at medtage hjælpen på kortvarige ferieophold i udlandet? 

Udvalgets to spørgsmål til ministeren kan i sin helhed læses her og her.

I det hele taget var det en positiv oplevelse da Muskelsvindfonden have foretræde for Folketingets socialudvalg. Politikerne så ud til at være oprigtig oprørte over Jane Brostrøms historie om, hvordan hun fik afslag på at få sin 7-årige datter Maises hjælp med til udlandet. Nogle rystede let på hovedet, da Jane fortalte, at hun i stedet fik tilbudt aflastningsfamilie til Maise, mens hendes tvillingebror, storebror og forældre skulle fejre morfars 70 års fødselsdag i Italien.

Efter vores oplæg fik vi spørgsmål om, hvorfor problemet ikke kan løses inden for de nuværende regler og, hvad der skal til for at børn som Maise kan komme med på ferie i udlandet. Relevante spørgsmål, der viser, at politikerne har sat sig ind i sagen og er interesseret i at finde en løsning. Vi forlod helt klart Christiansborg med en følelse af, at der er politisk opbakning til at sikre, at også børn med handicap kan komme på ferie i udlandet. 

De spørgsmål udvalget efterfølgende har stillet til børne- og socialministeren viser, at følelsen var korrekt. Socialudvalget har en oprigtig interesse i at sikre, at også børn med handicap kan komme med på ferie i udlandet.

Thomas Krog

Handicappolitisk konsulent