Fremover kan man selv vælge, hvem der skal være arbejdsgiver.

 

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget fra sundhedsminister Nick Hækkerup om regler for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til respiratorbrugere.

Lovforslaget fastlægger regler for samspil mellem region og kommune, når man både er berettiget til BPA efter serviceloven og samtidig er respiratorbruger og dermed berettiget til hjælp efter sundhedsloven.

Lovændringen betyder, at borgere med BPA bevarer deres rettigheder efter serviceloven, selv om de er eller bliver respiratorbrugere, ikke mindst retten til selv at være arbejdsgivere eller vælge selv, hvem man vil overdrage arbejdsgiveransvaret til (en nærtstående, en forening eller et firma), så man selv fungerer som arbejdsleder for hjælperne.

Tilbage står så kun at aftale nærmere med regionerne om den mere præcise procedure for iværksættelse af de nye regler. Navnlig for respiratorbrugere i Region Hovedstadens område vil lovændringen føre til betydelige ændringer, og Region Hovedstaden har derfor stillet i udsigt, at man snarest muligt vil indkalde de relevante handicaporganisationer til møde herom.

Lovforslaget er i høj grad en genfremsættelse af et næsten identisk lovforslag fra sidste Folketingssamling. Dette lovforslag blev ikke vedtaget, fordi det var nært forbundet med et parallelt lovslag fra socialminister Manu Sareen, som ikke blev færdigbehandlet.

Socialministerens lovforslag indeholdt blandt andet, at firmaer og foreninger skal godkendes, før de kan påtage sig at være arbejdsgivere i en BPA-ordning. Formålet med denne godkendelse var at undgå uheldige sager med firmaer eller foreninger, der opfører sig uhensigtsmæssigt og påfører kommuner og borgere økonomiske og andre tab. Det må forventes, at denne del af socialministerens lovforslag vil blive genfremsat, og at borgernes frie valg af arbejdsgiver derved vil blive begrænset til de godkendte firmaer; men valgmuligheden vil under ingen omstændigheder bliver begrænset til et eller to firmaer, der har fået opgaven efter en udbudsrunde.

Det er endnu ikke afgjort, hvilke kriterier firmaer og foreninger skal opfylde; men der vil utvivlsomt blive stillet krav om økonomisk forsvarlig drift, faglige forudsætninger for at påtage sig arbejdsgiveransvaret i en BPA-ordning samt pligt til at overholde gældende lovgivning.

Det er et længe næret ønske fra adskillige respiratorbrugere især i Region Hovedstadens område at bevare retten til selv at bestemme, hvem der skal være arbejdsgiver for hjælpere, som Folketinget nu har opfyldt.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt i Folketinget og kan i fuld ordlyd læses ved at klikke her.