Muskelsvindfonden bliver med jævne mellemrum spurgt om reglerne for at afskedige en langtidssygemeldt hjælper. I den anledning fik vi faktisk udarbejdet et notat for 5 år siden fra vort advokatfirma, som kan læses her: Fyring af hjælpere

Generelt vil vi dog advare mod at begive sig ind i disse mere indviklede regler uden at bede kommunen om rådgivning og vejledning, så kommunen hermed er med til at tage ansvaret for de konsekvenser, som en sådan afskedigelse måtte få.

Jørgen Lenger