DI, Danske Erhverv, FOA og 3F har i fællesskab udsendt denne pressemeddelelse:

“Handicaphjælpere får nu ny overenskomst. Det sker som konsekvens af, at overenskomsten fra 2009 har været svær at fåanerkendt i praksis i mange kommuner. Derfor har Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI, FOA – Fag og Arbejde og 3F netop genforhandlet overenskomsten.

Overenskomsten fra 2009 har samtidig været udfordret af Socialministeriets rammer for udmåling af tilskud. Disse har i nogle tilfælde ligget under et normalt overenskomstniveau.

Overenskomstparterne opfordrer nu Socialministeriet og kommunerne, der som bevilgende myndigheder står bag handicaphjælperordningerne, til at anerkende den nye overenskomst.

Det er afgørende, at virksomheder og de ansatte på handicaphjælperområdet fremover gennem overenskomstforhandlinger kan få samme indflydelse på egne løn- og ansættelsesforhold, som resten af arbejdsmarkedet har. Samtidig vil man dermed sikre handicaphjælperne bedre og mere ensartede løn- og ansættelsesforhold, hvilket netop var formålet med en lovændring i 2009.

Konkret betyder den nye overenskomst, at løn, arbejdstidsbestemte tillæg, pension og sygdomsbestemmelser ændres. Ændringerne har virkning fra 1. marts 2011. Organisationerne bag overenskomsten vurderer, at det samlede omkostningsniveau ikke påvirkes af ændringerne, men erkender at det for den enkelte handicaphjælperordning kan betyde en mindre ændring, enten i opad- eller nedadgående retning.

For yderligere information henvises til de enkelte organisationer.”