Klart ulovlige oplæg til nye kvalitetsstandarder i Hvidovre Kommune er blevet taget af Social- og sundhedsudvalgets dagsorden i næste uge. Det skyldes en aktiv indsats fra den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer (DH). I samarbejde med blandt andet Muskelsvindfonden formulerede de lokale DH’ere et høringssvar, som forvaltningen meget fornuftigt ikke havde mod til at lade gå videre til politikernes behandling.
Tilbage står spørgsmålet om, hvordan en kommunal forvaltning kan sende udkast til kvalitetsstandarder for merudgifter efter § 100 og BPA efter § 96 i høring med så mange klare ulovligheder, som det var tilfældet.

På BPA-området lagde forvaltningen blandt andet op til ulovlige begrænsninger for omfanget af den hjælp, man kan få til ferie, weekendophold med videre. Samtidig forsøgte forvaltningen at liste kommunal hjemmepleje ind som en del af BPA-ordningerne ved at nedtone det faktum, at det kun kan ske, hvis den enkelte borger selv ønsker det.

Udkastet til kvalitetsstandard for merudgifter indeholdt blandt andet nogle ulovlige grænser for, hvor lidt man maksimalt må køre til fritidsaktiviteter, venner og familie. Forvaltningen lagde op til at gøre merudgifter til ekstra husleje indkomstafhængig, hvilket man aldrig kan gøre. Forvaltningen ville indføre et alt-dækkende forbud mod merudgifter til betaling af reparationer af handicapindretninger i biler. Og forvaltningen ville uden nogen form for konkret individuel vurdering indføre et forbud mod at få dækket håndsrækninger som merudgifter, hvis man har en rask ægtefælle.

Grethe Conrad Jørgensen, der repræsenterer muskelsvindfonden og er medlem af bestyrelsen for DH-Hvidovre, er en af arkitekterne bag høringssvaret, der i hvert fald midlertidigt har stoppet ulovlighederne.

”Nu er kvalitetsstandarderne stoppet, men vi frygter, hvad der bliver det næste, forvaltningen kommer med. Der er konstant et pres for at spare penge på hjælpen til mennesker med handicap. Når vi ikke kan nå den kommunale forvaltning med menneskelig sund fornuft, er vi jo nødt til at henvise til den hårde jura. For heldigvis skal selv kommunerne overholde loven, og det vil vi kæmpe for at holde fast i, fastslår Grethe Conrad Jørgensen.

 

Thomas Krog, Handicappolitisk konsulent

Muskelsvindfonden