Muskelsvindfondens indvendinger er imødekommet.

Vi har tidligere på Muskelsvindfondens hjemmeside omtalt den politiske aftale mellem Folketingets partier, der blev indgået i december 2013 om regler for hjælp, når man både er respiratorbruger og er berettiget til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96.

Herefter har et lovforslag været sendt i offentlig høring, hvor Muskelsvindfonden også har leveret et høringssvar.

Nu er lovforslaget så tilpasset efter de bemærkninger, der fremkom i høringsfasen, og sundhedsminister Nick Hækkerup har i dag fremsat det i Folketinget.

Det træder i kraft den 1. juli 2014. Dog mener jeg der kan være nogle praktiske problemer med at få det til at fungere fra lige nøjagtig denne dato; men det lever vi så nok med. Det afgørende er, at mange års problemer for navnlig respiratorbrugere i Region Hovedstaden nu ser ud til at være løst.

Lovforslaget er langt og indviklet, og der skal såmænd også nok vise sig problemer, når det skal fungere i praksis, somvi ikke lige kan forudse. Men det ser ud som om Muskelsvindfondens indvendinger i høj grad er imødekommet.

Da den politiske aftale blev indgået i december 2013, vurderede jeg, at jeg var 75-90% tilfreds. Da jeg så udkastet til lovforslag, var jeg nærmere 90% tilfreds. Nu er jeg tæt på 100% tilfreds.

Indvending 1.

Muskelsvindfonden fandt det urimeligt, at retten til selv at være arbejdsgiver skulle fratages fremtidige respiratorbrugere, fordi respiratorbrugere med BPA hermed ville blive stillet ringere end andre borgere med BPA.

Muskelsvindfonden foreslog, at forslaget forenkles, så også fremtidige respiratorbrugere med ret til BPA kan vælge selv at være arbejdsgivere for deres hjælpere, uanset om de bor i den ene eller den anden region, hvilket også indebærer, at de vil have samme rettigheder som andre borgere med BPA.

Regeringen har nu ændret lovforslaget, så det fuldt ud imødekommer Muskelsvindfondens ønske om, at både nuværende og kommende respiratorbrugere med ret til BPA fremover kan vælge selv at være arbejdsgivere eller at overdrage arbejdsgiveransvaret til et firma eller en forening.

Indvending 2.

Muskelsvindfonden påpegede, at arbejdsgruppen i sin tid drøftede kravene til hjælpernes kompetenceniveau med heraf følgende højere aflønning. Dette er yderst relevant, ikke mindst af hensyn til rekruttering og fastholdelse af hjælpere, men var beklageligvis ikke medtaget i  udkastet til lovforslag. Det er stærkt indgribende for den enkelte respiratorbruger at skifte hjælpere hyppigt, og det belaster endvidere respirationscentrene unødigt at uddanne hjælpere igen og igen. Derfor er der mange formål med et særligt kompetencetillæg til hjælpere, der arbejder hos respiratorbrugere, og fordele for både respiratorbrugere, hjælpere og respirationscentre.

Regeringen imødekommer indvendingen på den måde, at der i de kommende takster for hjælpernes løn- og arbejdsvilkår fastsættes to forskellige kompetenceniveauer, så hjælpere kan få højere løn, hvis det kræves, at de har særlige kompetencer.

Indvending 3.

Muskelsvindfonden påpegede, at reglerne for hjælp til respiratorbrugere under ophold i udlandet fortsat er uklare. Dette gælder f.eks. muligheden for og finansieringen af ekstra hjælpere og af merudgifter under udlandsopholdet samt ikke mindst, at mennesker med hjælp efter servicelovens §  (83) 95 slet ikke har mulighed for overhovedet at forlade Danmark. Siden afslutningen af arbejdsgruppens arbejde er der tilstødt den yderligere problemstilling, at det blå sygesikringskort har afløst det gule sygesikringskort, hvilket i allerhøjeste grad har betydning for respiratorbrugere ved udlandsrejser.

Regeringen vil i en kommende vejledning fastsætte regler for dette, og denne vejledning vil blive sendt i offentlig høring, før den træder i kraft.

Indvending 4.

Muskelsvindfonden påpegede, at det skaber usikkerhed og nervøsitet hos både brugere og hjælpere, at der ikke i forbindelse med brugerens hospitalsindlæggelse er en éntydig retsstilling for brugeren og hjælperen – og dermed for hjælpeordningens beståen og hjælperens fortsatte ansættelse.

Regeringen vil i en kommende vejledning fastsætte regler for dette, og denne vejledning vil blive sendt i offentlig høring, før den træder i kraft.

I forhold til indvending 3 g 4 kender vi altså ikke endnu de kommende regler, men når vi nu har fået de store problemer løst, så løser vi nok også de hængere, der gemmer sig ude i hjørnerne. 

Flot arbejde, både i Socialministeriet og i Sundhedsministeriet.