Den 6. marts bragte Søndags TV-Avisen for anden gang på to uger et interview med en magthaver, der truede respiratorbrugere med at blive samlet sammen i bundter, så man kan holde øje med dem alle sammen på én gang. Denne gang var det regionsrådsformand Bent Hansen, der også er formand for den private pressionsgruppe, Danske Regioner, som var ude i dette tvivlsomme ærinde.

Mange vil huske, at samme Bent Hansen var ude i samme ærinde for en halv snes år siden. Dengang gjaldt det ikke kun respiratorbrugere, men alle med hjælpeordninger som efter hans mening er alt for dyre. Og hans trusler blev dengang ikke til andet end usympatisk sabelraslen. Det gør de heller ikke denne gang.

Indslaget i TV-Avisen var stærkt beskåret, hvilket dog er, hvad der kan ske, når der også sker andre ting i den store Verden, og denne gang var det gidseltagningen i Somalia, der var den store historie i TV-Avisen.

Gidseltagning her og gidseltagning der – den slags må man aldrig bøje sig for.

Tidspunktet for de regionale magthaveres sabelraslen er langt fra tilfældigt.

Det kommer lige efter at Folketinget énstemmigt har vedtaget at forbedre vilkårene for respirationsbehandling på de to respirationscentre, og Sundhedsministeriet har indledt forhandlinger med blandt andre Danske Regioner om, hvordan det kan ske.

Når sådanne forhandlinger foregår, har parterne ofte gang i en række parallelle aktiviteter, der ikke skal tages for pålydende, men som har til formål at lægge pres på modparten i forhandlingerne.

Når min lille ruhårede gravhund, Oskar, gør det samme, kaldes det for en “overspringshandling”.

Og nu ønsker den private pressionsgruppe, Danske Regioner, tydeligvis at lægge maksimalt pres på Folketinget og Sundhedsministeriet for at klemme så mange penge som muligt ud af dem, hvis der skal tilføres flere ressourcer til de to respirationscentre.

Det er såmænd ganske forståeligt, hvis regionerne skal løse opgaven bedre end hidtil, at de også får penge til det, men det er på ingen måde sympatisk, at talspersonerne for Danske Regioner – koncerndirektøren fra Region Hovedstaden og selveste formanden for Danske Regioner – decideret tager respiratorbrugerne som gidsler i dette spil, der mere end noget andet drejer sig om penge, som de vil presse ud af Folketinget og Sundhedsministeriet. Hvis regionerne opførte sig nogen lunde anstændigt, kunne vi såmænd støtte dem i, at de naturligvis skal have penge med til løsning af opgaven.

Hvis man tænker tanken til ende, kan man i øvrigt sige sig selv, at truslerne er ganske tomme, for hvor i hele den vide Verden skulle man kunne samle respiratorbrugere sammen i bundter, så man kan sidde og glo på dem alle sammen samtidig? Sådanne steder findes slet ikke, og der er ingen som helst planer om at bygge dem. Der planlægges ganske vist – i begrænset omfang – flere plejeboliger i Danmark, men med væksten i antallet af ældre med demens er disse nye plejeboliger mere end rigeligt reserverede i forvejen til mennesker, der i modsætning til respiratorbrugere IKKE kan opholde sig i eget hjem.

Alligevel har truslerne den konsekvens, at folk naturligvis bliver skræmte og begynder at skue frygtsomt ud på vejen for at se, om det regionale flyttefirma allerede er på vej. Og ikke mindst derfor er det dybt usympatisk, at de fremturer med deres trusler.

Men truslerne skal ikke tages for pålydende, allerede fordi de som nævnt ikke lader sig realisere. De er rettet mod Sundhedsministeriet og Folketinget, og de er primært en del af et større politisk spil, som det er ganske interessant at iagttage, men som vi på ingen måde skal lade os skræmme af.

Og nu er det i øvrigt snart forår.

Jørgen Lenger