Forslaget er sendt i høring med frist den 20. februar 2014.

Langt om længe fremsætter regeringen nu lovforslag om reglerne for BPA til respiratorbrugere. Forslaget har til formål at løse de problemer, der opstår, fordi reglerne om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) findes i serviceloven, mens reglerne om hjælp til respiratorbrugere findes i sundhedsloven. Hvis man både har BPA og er respiratorbruger er de to regelsæt kollideret med hinanden.

Lovforslaget er udformet som en ændring af sundhedsloven.

Høringsfristen udløbet den 20. februar 2014.

Sundhedsministeriet har først lige nu udsendt lovforslaget, og det er ikke muligt at kommentere det uden en nærmere gennemlæsning, men da mange venter på det i spænding, lægger vi det ud på Muskelsvindfondens hjemmeside med det samme.

Helt generelt mener jeg dog, ud fra det udkast jeg læste for nogle dage siden, at det ser ud til at være 90% tilfredsstillende.

Det kan læses ved at klikke her.