Folketingets Socialudvalg havde den 4. september 2012 indkaldt både socialminister Karen Hækkerup og sundhedsminister Astrid Krag til et åbent samråd.

Samrådet var ønsket af Venstre og Dansk Folkeparti og handlede både om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) generelt og om BPA til respiratorbrugere mere specifikt.

Samrådet kan ses og høres ved klik på dette link.

Det varer cirka 5 kvarter.

Jørgen Lenger