De såkaldte ”satspuljepartier” har indgået forlig om fordeling af satspuljen for 2012.

Forliget omfatter alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

Satspuljen er det beløb, der fremkommer, når man skærer toppen af alle overførselsindkomster, f.eks. pensioner og kontanthjælp, og disse penge bruges så til forskellige forbedringer til fordel for samfundets svageste grupper. Metoden indebærer, at det er de svageste grupper selv, der kommer til at betale for forbedringerne.

Især to af forbedringerne i satspuljeforliget har interesse for Muskelsvindfonden.

For det første ændres reglerne om ledsagerordning, så også personer mellem 12 og 15 år kan få en ledsagerordning. Det drejer sig ganske vist kun om op til 15 timer pr. måned, men der er dog en klar forbedring i forhold til nu, hvor denne aldersgruppe slet ikke kan få en ledsagerordning. Først og fremmest er det et af Muskelsvindfondens store ønsker, som vi har arbejdet på at realisere i mange år.

For det andet sker der en delvis genopretning af nedskæringen på tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et sygt barn eller et barn med handicap, som OVK-regeringen gennemførte for et års tid siden. Loftet hæves fra 20.241 kr. til 27.500 kr. om måneden. Det er da i hvert fald en forbedring, men naturligvis på ingen måde ideelt, at politikerne først gennemfører en nedskæring – og dernæst må de svage grupper selv betale for en (delvis) genopretning. Ingen kan vist lade være at tænke på Storm P.’s gamle tegning af den fede mand, der fodrer hunden med dens egen hale.

Til Socialministeriets hjemmeside siger socialminister Karen Hækkerup:

”Det har været hjerteblod for mig, at sikre rimelige vilkår for de familier, der står i en meget svær situation med et handicappet eller alvorligt sygt barn. Nu sikrer vi, at familierne kan få deres tilværelse til at hænge bedre sammen.”

Ca. 18.500 forældre passede deres børn hjemme i 2010. Det gjorde de, fordi børnene var så syge eller handicappede, at pasning i hjemmet var nødvendig.

Regeringen forventer, at det forhøjede ydelsesloft kan træde i kraft i 1. juli 2012.

Jørgen Lenger