Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af køn. Det vil f.eks. sige, at man ikke må skrive i en stillingsannonce, at man søger en handicaphjælper af et bestemt køn.

Loven indeholder dog også en dispensationsmulighed, hvis forskelsbehandling kan være velbegrundet, fordi der ”ved visse former for erhvervsudøvelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn”, så kravet om ligebehandling ikke står i ”et rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet”.

Danske Handicaporganisationer har på vegne en række handicaporganisationer, blandt andre Muskelsvindfonden, bedt om en dispensation for ansættelse af hjælpere, fordi hjælpen også omfatter en intim støtte, så man foretrækker, at hjælperen har et bestemt køn.

I et brev til Danske Handicaporganisationer har socialminister Karen Hækkerup nu givet dispensation, så det ”ved stillingsopslag til BPA-hjælper, jf. servicelovens §§95 og 96 kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn”.

Ministeren tilføjer, at denne oplysning også vil blive givet på Socialministeriets hjemmeside, og den vil indgå i en kommende revision af Vejledningen om BPA.

Dispensationen gælder derimod ikke ved ansættelse af hjælpere hos respiratorbrugere i Region Hovedstadens område, fordi disse hjælpere – indtil videre – ikke er omfattet af serviceloven, men derimod af sundhedsloven, og man har derfor heller ikke på dette område samme rettigheder som andre borgere med BPA.