Den 21. maj bragte Ekstra Bladet en artikel om en ung pige på 18 år, som havde fået afslag på førtidspension fra Odense Kommune, selv om det blev vurderet, at hun er “som en 4-årig”. I stedet mente kommunen, at hun skulle i arbejde.

Sagen blev rejst i Folketinget af folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, som blandt andet spurgte socialminister Karen Hækkerup, om hun fandt det rimeligt at sende den unge pige i arbejde.

Socialministeren svarede blandt andet, at hvis det er “åbenbart for en kommunal forvaltning, at de står over for et menneske, som ikke har og aldrig vil kunne opnå færdigheder til at klare et job på arbejdsmarkedet – herunder i et fleksjob – så skal man ikke fastholde den pågældende på fx kontanthjælp eller i jobtræning.”

– Hvis den rigtige løsning er førtidspension, skal der selvfølgelig tilkendes førtidspension, fastslog Karen Hækkerup.

Hun tilføjede, at “det fremgår direkte af lovgivningen, at personer, der er fyldt 18 år, og som er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, stadig skal tilkendes førtidspension.”

Som eksempler nævnte hun borgere med betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med alvorlig hjerneskade eller personer med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid.

– Hvor det er helt åbenbart, at en ung person skal have tilkendt førtidspension, når pågældende fylder 18 år, så bør kommunen påbegynde behandling af en sag om førtidspension, således at afgørelsen kan være truffet og udbetalingen af pension kan ske med virkning fra det fyldte 18. år, understregede socialminister Karen Hækkerup.

Den unge pige blev i øvrigt tilkendt førtidspension ganske få dage efter, at sagen var omtalt i Ekstra Bladet.

Spørgsmål og svar i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her.