Og rådighedsvagter må kun bruges ”i særlige tilfælde”.

Det lyder banalt, og det burde ikke være nødvendigt at få selveste socialministeren til at sige det, men desværre er det nødvendigt: Man skal have løn, når man arbejder. Det gælder også handicaphjælpere!

Mange kommuner har kastet sig nidkært over hjælpeordningerne (Borgerstyret personlig assistance – BPA) og har forsøgt at ændre almindelige timer til rådighedstimer, hvor lønnen kun er cirka 2/3 og uden almindelige tillæg. Nogle kommuner, blandt andre Århus Kommune, er endda gået et skridt videre og fastholder aflønning med rådighedstakst, selv når en hjælper udfører arbejdsopgaver i løbet af en rådighedsvagt!

På et spørgsmål i Folketinget fra folketingsmedlem Stine Brix fra Enhedslisten har socialminister Annette Vilhelmsen imidlertid nu slået fast, at ”i og med, at rådighedstimer handler om kun undtagelsesvist at udføre hjælp for borgeren, er udmålingen af tilskud til dækning af rådighedstimer ikke omfattet af tillæg efter udmålingsbekendtgørelsen. Det er i forlængelse heraf ministeriets opfattelse, at de timer, hvor BPA-hjælperen udfører hjælp for borgeren, som udgangspunkt forudsættes udmålt med fuld løn, herunder bl.a. de tidsbestemte tillæg.

Spørgsmål og svar i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her.

Som svar på et andet spørgsmål fra folketingsmedlem Stine Brix præciserer socialminister Annette Vilhelmsen samtidig, at ”der alene i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren”.

Ifølge socialministeren defineres rådighedstimer som timer, ”hvor hjælperen er til stede, men kun helt undtagelsesvist udfører hjælp for borgeren.”

Hun understreger også, at ”intentionen med reglen om rådighedstimer er dermed at sikre, at den enkelte BPA-ordning kan hænge sammen f.eks. i forbindelse med delt tjeneste, eller hvis borgeren har et mere spredt hjælpebehov.”

Tilsammen underkender socialminister Annette Vilhelmsen altså både den efterhånden overdrevne brug af rådighedstimer, men også den særlige Århus-praksis, hvor hjælpere faktisk skal arbejde om natten til 2/3 af en timeløn uden nattillæg eller andre tillæg.

Spørgsmål og svar i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her.