Socialminister Benedikte Kiær har i Folketinget besvaret to spørgsmål om BPA, som var stillet af folketingsmedlem René Skau Björnsson.

Det første spørgsmål lød:

“Ministeren bedes redegøre for antallet af bevilligede BPA-timer i hver af landets 98 kommuner, samt antallet af brugere i hver kommune”

Læs svaret her.

Det andet spørgsmål lød:

”Kan ministeren opgøre, hvordan de 126 mio. kr., som blev bevilliget over satspuljemidlerne, er blevet fordelt på de enkelte kommuner”

Læs svaret her:

Tilsammen viser de to svar, at Århus Kommune er den kommune der har markant flest BPA-ordninger, 203 ud af 1.242, altså mere end 16%. Til sammenligning er der i Københavns Kommune kun 52 BPA-ordninger, altså kun ca. 4%.

Men da det ekstra bloktilskud til kommunerne til dækning af højere BPA-udgifter blev fordelt var tallene helt anderledes.

Københavns Kommune fik 9,7% af alle pengene, mens Århus Kommune kun fik 5,5%.

Tallene for alle landets kommuner kan læses i de to svar fra socialministeren.

Men under alle omstændigheder er det tankevækkende, at ALLE kommuner fik flere penge til BPA fra og med 2009, hvilket er værd at huske, når man oplever kommunale nedskæringer på området.

Jørgen Lenger