Som svar på et spørgsmål fra folketingsmedlem Stine Brix har socialminister Karen Hækkerup udarbejdet en oversigt over antallet af bevillinger af Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens §§ 95 og 96, fordelt på landets 98 kommuner.

Oversigten kan læses her.

Jørgen Lenger