Peter og Viggo er venner, men har vidt forskellige muligheder for at leve et aktivt og selvstændigt liv. De har begge et handicap, der betyder, at de sidder i kørestol og er afhængig af andres hjælp.

Men hvor Peter har fået bevilget en hjælperordning – BPA – efter § 96 i Serviceloven, har Viggo en BPA efter § 95. Den eneste forskel på de to mænd er, at Peter ifølge kommunen kan være arbejdsleder for sine hjælpere, mens kommunen vurderer, at det kan Viggo ikke.

Er det rimeligt, at Peter og Viggo har så forskellige muligheder for at leve et udadvendt og selvstændigt liv?

Peter, 26 år – har en BPA efter § 96

Modelfoto: Peter

 

Peter kan ansætte hjælpere, der er til stede i det antal timer, kommunen har bevilget. Hjælperne dækker alle Peters behov for hjælp både i hjemmet og udenfor. Det vil sige, at Peter kan leve et selvstændigt liv, hvor han f.eks. selv bestemmer, hvornår han vil på cafébesøg, tager på fodboldstadion med venner, køber ind, besøger eller får besøg af familie og venner, går til kørestolshockey og deltager i studiegrupper på hans studie – med andre ord et liv på lige fod med andre.

 

 

Peters behov for hjælp:

  • Han har brug for hjælp til almindelige daglige gøremål: at lave mad, komme på toilettet, tage bad, tage sko og overtøj på, åbne døre, løfte ting, der er for tunge, samle ting op, når han taber dem, tørre op, når han spilder m.m.
  • Han har brug for praktisk hjælp, pleje, overvågning og hjælp, når han skal uden for hjemmet
  • Behovet for hjælp er på forskellige tidspunkter og til forskellige opgaver i løbet af døgnet
  • Hjemmeplejen kan ikke dække hans sammensatte og massive behov for hjælp

Da kommunen vurderer, at Peter kan være arbejdsleder for sine hjælpere, får han bevilget BPA efter § 96.

Viggo, 26 år – har en BPA efter § 95

Modelfoto: Viggo

Viggo kan ansætte hjælpere i et nøje afmålt timetal vurderet efter behovet for hjælp i konkrete situationer: minutter til madlavning, bad, toilet, personlig pleje, praktiske opgaver i hjemmet m.m. Hjælperne må kun arbejde i hjemmet.

Den meget nøje udmåling af tid betyder, at den i praksis er sammensat af hjælpertimer til opgaver hist og pist, der ikke nødvendigvis hænger sammen tidsmæssigt. Men hjælpernes arbejdstid skal være sammenhængende for at være attraktiv, så Viggo må gå på kompromis og få hjælp af venner, kæreste eller familie, når han har brug for hjælp i ydertimer af døgnet. Hvilken hjælper vil f.eks. komme til ham om natten for at hjælpe ham på toilettet et kvarter, mens Viggo ikke har fået bevilget timer til resten af natten?

Hvis Viggo vil uden for hjemmet, bevilger kommunen en såkaldt ledsageordning (§97) på max. 15 timer om måneden. Og hvis Viggo skal til læge, fysioterapeut, ridetræning, svømmetræning eller lign, kan han få bevilget særskilte timer (§85) til de konkrete ikke-selvvalgte aktiviteter.

Med andre ord: Viggo får et stille liv med få udadvendte aktiviteter. Hjælpen er sammenstykket efter flere paragraffer i Serviceloven, og det gør den usammenhængende og svær at håndtere i praksis.

 

Viggos behov for hjælp (altså nøjagtig det samme som Peter):

  • Han har brug for hjælp til almindelige daglige gøremål: at lave mad, komme på toilettet, tage bad, tage sko og overtøj på, åbne døre, løfte ting, der er for tunge, samle ting op, når han taber dem, tørre op, når han spilder m.m.
  • Han har brug for praktisk hjælp, pleje, overvågning og hjælp, når han skal uden for hjemmet
  • Behovet for hjælp er på forskellige tidspunkter og til forskellige opgaver i løbet af døgnet
  • Hjemmeplejen kan ikke dække hans sammensatte og massive behov for hjælp

Da kommunen vurderer, at Viggo ikke kan være arbejdsleder for sine hjælpere, får han bevilget BPA efter § 95.

 

Læs også, hvad Muskelsvindfonden mener om forholdene, og hvordan de kan ændres.

Arbejdsleder

Som arbejdsleder er du den daglige leder for dine hjælpere. Dvs. at du skal: • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce • Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler • Planlægge det daglige arbejde for hjælperne • Afholde personalemøder med hjælperne • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS).