For at undgå enhver tvivl vil taxiloven blive ændret.

Det gav anledning til en del uro og utryghed, da transportminister Hans Chr. Schmidt den 25. september skrev i et svar til Folketingets Socialudvalg, at handicaphjælpere hos personer med BPA skal have erhvervskørekort, hvis de arbejder hos personer med BPA, der har afgivet arbejdsgiveransvaret til et firma, en forening eller en nærtstående.

Men altså ikke erhvervskørekort, hvis de arbejder hos en person med BPA, der selv er arbejdsgiver.

Siden da har Danske Handicaporganisationer og adskillige handicaporganisationer, blandt andre Muskelsvindfonden, henvendt sig til Folketingets Socialudvalg og i meget direkte vendinger gjort opmærksom på, at denne fortolkning af taxilovgivningen har en lang række alvorlige konsekvenser for mennesker med et handicap, for de færreste handicaphjælpere har erhvervskørekort, og det vil blive meget vanskeligt at rekruttere hjælpere, hvis det kræves, at de skal have erhvervskørekort. I praksis vil de ikke kunne komme uden for en dør, i hvert fald ikke med deres handicaphjælper som chauffør.

Dertil kommer, at ministerens sondring mellem om man selv er arbejdsgiver eller ej er særdeles besynderlig.

Også andre har henvendt sig til Folketingets Socialudvalg og direkte til transportministeren, blandt andre nogle af de firmaer og foreninger, der står med arbejdsgiveransvaret for handicaphjælperne.

De mange initiativer har nu båret frugt, og transportministeren skriver nu til Folketingets Socialudvalg, som svar på et spørgsmål fra Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, at det nu vil blive præciseret i taxilovgivningen, at heller ikke handicaphjælpere der ikke er ansat af den borger, der modtager hjælpen, skal have erhvervskørekort. Denne præcisering i lovgivningen skal også gælde for andre ordninger, der svarer til BPA-hjælperordningerne.

Transportminister Hans Chr. Schmidt vil dog ikke vente på, at Folketinget gennemfører lovændringen, så han har derfor besluttet allerede nu, at der i disse tilfælde ikke stilles krav om erhvervskørekort.

Det vil sige, at problemet nu er løst, og det vil blive endnu mere løst, når Folketinget vedtager en ændring af taxilovgivningen.

Nok så interessant er det imidlertid, at transportministeren oplyser, at hans første – og altså ikke holdbare – fortolkning af lovgivningen var baseret på oplysninger om BPA, som han modtog fra Social- og Indenrigsministeriet.

Svaret fra transportminister Hans Chr. Schmidt kan læses ved at klikke her.