Kære medlemmer i Muskelsvindfonden 

Der indkaldes hermed til ordinært landsmøde 2019 i Muskelsvindfonden

Lørdag d. 25. maj 2019 kl. 11.00 – 17.00. På Musholm Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør

Som sædvanlig vil der være program og sociale aktiviteter fra fredag til søndag. Nærmere oplysninger om program, tilmelding og overnatning følger senere.  Du kan holde dig opdateret om Landsmødet her: Landsmøde 2019

 Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge Muskelsvindfondens vedtægt §5.13:  

  1. Valg af dirigent. 
  1. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 
  1. Fremlæggelse af årsregnskabet. 
  1. Fremlæggelse af planer for fremtidig virksomhed og budget for det indeværende år. 
  1. Indkomne forslag. 
  1. Valg af formand. 
  1. Valg af næstformand. 
  1. Valg til repræsentantskab. 
  1. Eventuelt. 

 
Ønsker du at opstille til tillidshverv (formand, næstformand eller repræsentantskab) i foreningen, kan du melde dit kandidatur til dirigenten på selve mødet. Du kan også på forhånd motivere dit kandidatur med et indlæg på Muskelsvindfondens hjemmesiden og i medlemsmagasinet Muskelkraft og dermed komme i betragtning for brevstemmer. 

Kontakt kommunikationsafdelingen her: Stiller du op? senest den 15. marts 2019, hvis dit kandidatur skal med i  Muskelkraft (bemærk, at indlægget max kan være 600 anslag). For at komme med på brevstemmesedler er deadline for opstilling den 26. april 2019. 

Du kan læse mere om de enkelte kandidater allerede nu her: Kandidater.  De præsenteres, efterhånden som de melder deres kandidatur.  

Digital afstemning 

Muskelsvindfondens repræsentantskab besluttede i 2018 at indføre digital afstemning i forbindelse med afgivelse af brevstemmer, da det er forbundet med for stor usikkerhed at anvende konventionel post. Meddelelse om procedure for afgivelse af stemme pr. brev udsendes sammen med link til stemmeseddel. Du kan også læse mere om proceduren på Muskelsvindfondens hjemmeside fra april. 

Ligeledes vil afstemninger på selve Landsmødet også foregå digitalt, og dette informerer vi om på selve dagen for Landsmødet.

Om Landsmødet

Landsmødet er Muskelsvindfondens højeste myndighed og den vigtigste begivenhed i foreningen hvert år. Udover at være rammen om vigtige beslutninger i foreningen er Landsmødet også en stor social begivenhed, hvor medlemmer møder hinanden på kryds og tværs. Samtidig er det ikke mindst stedet, hvor du som medlem har mulighed for at komme til orde og deltage i debatten.  

Som i tidligere år vil jeg opfordre dig til at bidrage med dine input. Du kan også stille spørgsmål direkte til undertegnede forud for Landsmødet, hvis du gerne vil have et særligt emne debatteret.  

Ifølge vedtægterne er formanden for Muskelsvindfonden på valg hvert år, og i år er der flere kandidater til posten. For at sikre et godt fundament for valget er der i år sat ekstra tid af på Landsmødet til spørgsmål til kandidaterne. Det er et vigtig valg for hele foreningen, som jeg vil opfordre alle medlemmer til at bakke op om ved at bruge deres stemmeret aktivt enten ved fremmøde eller som brevstemme. 

I løbet af foråret vil der løbende blive informeret om Landsmøde-weekenden her på Muskelsvindfondens hjemmeside og via nyhedsbreve. 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Koed Doktor
 

Formand for Muskelsvindfonden 
lido@muskelsvindfonden.dk