Kære Medlemmer i Muskelsvindfonden

Der indkaldes hermed til ordinært landsmøde 2022 i Muskelsvindfonden

Lørdag d. 21. maj kl. 11.00 – 16.00. På Musholm Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør

Mødet afvikles fysisk på Musholm, men har du ikke mulighed for at deltage, kan du følge med hjemmefra via livestreaming på platformen Zoom.

Vigtigt om cpr-nummer ved valghandling

Alle afstemningerne til valg af formand, næstformand og repræsentantskab foregår digitalt. For at valget bliver så sikkert og brugervenligt som mulig, skal Muskelsvindfonden som noget nyt anvende cpr-nummer som entydig identifikation ved valghandlingen i 2022.

Gå derfor ind på medlemssystemet og indtast dit cpr-nummer, så du er klar, når vi skal til stemmeurnerne.

Deltager du i Landsmødet fysisk og ønsker at afgive din stemme på selve valgdagen, skal du få registreret din ankomst på Musholm inden kl. 11.00 og på forhånd have registreret dit cpr-nummer i medlemssystemet. 

Deltager du i Landsmødet digitalt, skal du brevstemme digitalt i tidsrummet den 27. april – 18. maj kl. 12. Det er ikke muligt at stemme på selve dagen, hvis du ikke er fremmødt fysisk.

Dagsorden 

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge Muskelsvindfondens vedtægt §5.13:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet.
  4. Fremlæggelse af planer for fremtidig virksomhed og budget for det indeværende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af næstformand.
  8. Valg til repræsentantskab.
  9.  Eventuelt.

Der er fremsat forslag til vedtægtsændring af Muskelsvindfondens repræsentantskab. Læs mere om forslaget til vedtægtsændring her.

 

Ønsker du at opstille til tillidshverv (formand, næstformand eller repræsentantskab) i foreningen, kan du iflg. vedtægterne melde dit kandidatur til dirigenten på selve mødet. Du kan også på forhånd motivere dit kandidatur med et indlæg på hjemmesiden og i medlemsbladet Muskelkraft og samtidig komme i betragtning for brevstemmer.

Kontakt kommunikationsafdelingen via hjemmesiden (under Landsmøde 2022) senest den 21. marts, hvis dit kandidatur skal med i Muskelkraft. For at komme med på brevstemmesedler er deadline den 25. april.
Du kan læse mere om de enkelte kandidater på Muskelsvindfondens hjemmeside allerede nu. De præsenteres efterhånden, som de melder deres kandidatur.

Digital afstemning

Du har ifølge Muskelsvindfondens vedtægter mulighed for at brevstemme. Dette foregår digitalt og i tidsrummet den 27. april – 18. maj. Kl. 12. Meddelelse om procedure for afgivelse af stemmer pr. brev udsendes sammen med link til stemmeseddel. Du kan læse mere om proceduren og adgangen til at afgive stemme pr. brev på Muskelsvindfondens hjemmeside.

Ligeledes vil afstemninger på selve Landsmødet også foregå digitalt. Mere om dette op til Landsmødet.

Om landsmødet
Landsmødet er Muskelsvindfondens højeste myndighed og den vigtigste begivenhed i foreningen hvert år. Det er rammen om vigtige beslutninger i foreningen, og stedet hvor du som medlem har mulighed for at komme til orde og deltage i debatten.

Som i tidligere år, vil jeg opfordre dig til at bidrage med dine input, og du kan også stille spørgsmål direkte til undertegnede forud for Landsmødet, hvis du gerne vil have et særligt emne debatteret.

Deadline for indsendelse af forslag til dagsorden er ifølge vedtægterne 14 dage inden mødet, dvs. den 7. maj.

I løbet af foråret vil der løbende blive informeret om landsmødet på Muskelsvindfondens hjemmeside og via nyhedsbreve.

 

Med venlig hilsen

 

Simon Toftgaard Jespersen

Formand for Muskelsvindfonden

simon@muskelsvindfonden.dk