Muskelsvindfonden og Smukfest sætter nye standarder for sikkerhed

Event Safety er resultat af en fusion mellem Smukfest og Muskelsvindfonden, som blev påbegyndt i efteråret 2015, og som pr. 1. januar 2017 er en realitet.

Event Safetys målsætning er at sende glade gæster hjem fra de arrangementer der dækkes af præhospital og security, herunder Smukfest, Grøn Koncert, Cirkus Summarum, Royal Arena m.fl.

Overskuddet fra arrangementerne går til Muskelsvindfonden og Smukfonden. Muskelsvindfonden arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med muskelsvind og Smukfonden, der støtter sociale projekter, der støtter udsatte og ensomme mennesker.

Muskelsvindfonden

Historie

Muskelsvindfondens sikkerhedsafdeling – kaldet Event Safety – blev etableret i 2003 af Kasper Sønderdahl og Smukfests sikkerhedsafdelingen blev etableret i 1980 af Erik” Pong” Madsen.

Begge sikkerhedsafdelinger startede som ganske små enheder, og består i dag af en samlet styrke på hundredevis af frivillige bestående af assistenter, behandlere, security-personale, stewards og læger. Event Safetys vigtigste opgave er at skabe tryghed og sikre en god oplevelse for både frivillige medarbejdere og de tusindvis af gæster, der besøger de arrangementer som Event Safety dækker.

 cr21-3157

Organisation

Det nye selskab, Event Safety, består af seks fastansatte medarbejdere og flere hundrede frivillige medarbejdere, der er uddannede som enten eventvagter eller førstehjælpsbehandlere og –assistenter. Sammen leverer vi sikkerhed og tryghed til koncertarrangementer, festivaler og events med alt fra 500 til 80.000 gæster på ca. 300 arrangementsdage årligt.

Forretningsområder

Event Safety arbejder med fire forretningsområder.

Sikkerhedsplanlægning før, og sikkerhedsledelse under, afvikling

Sikkerhedsplanlægningen til store arrangementer starter ofte et helt år i forvejen. Event Safety udarbejder sikkerhedsmanualer bestående af risikovurderinger og beredskabsplaner til en lang række arrangementer og events året rundt. Vi varetager kontakten til relevante myndigheder, indhenter tilladelser og forestår implementering af sikkerhedsmæssige tiltag, så vores kunder kan indfri de krav, som myndighederne stiller til arrangementernes sikkerhedsmæssige gennemførelse. Event Safety kan også påtage sig den taktiske og operative sikkerhedsledelse, når arrangementet skal afvikles.

Eventvagt beredskab

Vores medarbejdere i Eventvagt-afdelingen har alle gennemført en Eventvagt-uddannelse på 53 timer udbudt af interesseorganisationen for spillesteder og festivaler, Dansk Live. Uddannelsen er udviklet af Muskelsvindfonden i samarbejde med Tivoli Copenhagen og Dansk Live. Uddannelsen indeholder bl.a. jura, selvforsvar, førstehjælp, brandbekæmpelse, konflikthåndtering, psykologi, kollegastøtte og træning i håndtering af store ulykker. Uddannelsen skal fornyes hver andet år.

Muskelsvindfonden

Præhospitalt beredskab

Event Safety’s præhospitale afdeling leverer akutbehandling og førstehjælp til en lang række store og små begivenheder året rundt. Afdelingens personale består af to kompetenceniveauer. Vores førstehjælpsbehandlere har gennemført 235 timers uddannelse i akutbehandling, observationsteknik og småskade-behandling. Førstehjælpsbehandlernes kompetencer matcher de kompetencer, som findes i ambulancetjenesten. Førstehjælpsassistenterne har 175 timers uddannelse. Alt personale i den præhospitale afdeling bliver eksamineret to gange årligt med en speciallæge i anæstesi som censor.

Uddannelse og træning

Event Safety leverer træning og uddannelse i både sikkerhed og førstehjælp. Vores instruktører medvirker bl.a. på Dansk Lives instruktørteam, som varetager undervisningen på Event Vagt-uddannelsen. Vores førstehjælpsuddannelser henvender sig til virksomheder og organisationer og kan skræddersyes til både det helt basale og til det avancerede niveau (First Responder), der tager udgangspunkt i risiko og behov i den enkelte virksomhed.

Har du lyst til at være en del af Event Safety?

Event Safety søger frivillige og ulønnede førstehjælpsassistenter og Security. Vi afholder løbende uddannelseshold, som er gratis at deltage på. Dog forventes det efter endt uddannelsesforløb, at man indgår i det frivillige korps af assistenter eller event vagter. Hvis du vil vide mere om vores uddannelse som førstehjælpsassistent eller Event Vagt, kan du læse mere på følgende link og også sende din ansøgning her:

Førstehjælpsassistent

Event Vagt

Kontakt

Du kan kontakte Event Safety på rach@muskelsvindfonden.dk