Mange tror fejlagtigt, at diagnosen ALS – Amyotrofisk Lateral Sklerose – er det samme som sklerose formentlig på grund af navnet. Men der er tale om to forskellige sygdomme, der har meget forskellige symptomer og forløb.

Sklerose – også kaldet dissemineret eller multiple sklerose – er en autoimmun sygdom, der bl.a. giver føleforstyrrelser, lammelser, synsnedsættelse, vandladningsforstyrrelse og kognitive problemer. Symptomerne kan være forbigående.

ALS er en nervesygdom – også kaldet en motorneuron sygdom, som giver lammelser, der forværres over tid. Mange med ALS udvikler også en form for demens med adfærdsændringer.

Patientforeningen for mennesker med sklerose er Scleroseforeningen, mens patientforeningen for mennesker med ALS er Muskelsvindfonden. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har den faglige ekspertise inden for ALS og rådgiver og underviser mennesker med ALS.