Muskelsvindfonden afholder årets Landsmøde den 29. maj 2021

Det er planen, og det er det vi arbejder efter. Hvordan Landsmødet rent praktisk afholdes, det afhænger af situationen vedr. Covid-19,  vaccineplanen mm. Vi overvåger nøje situationen, og vil løbende informere om hvordan Landsmødet afholdes.

Lige nu skal vi gøre opmærksomme på muligheden for at indsende forslag til vedtægtsændring. Deadline for indsendelse af forslag til vedtægtsændring er i følge vedtægternes punkt 5.12 den 1. februar. Forslaget skal sende til bestyrelsen via formand Simon T. Jespersen: sije@muskelsvindfonden.dk 

Læs vedtægterne her: Vedtægter

Den officielle indkaldelse udsendes senere på året, ligesom der åbnes for tilmelding i løbet af april måned. Følg med her på hjemmesiden og/eller i nyhedsbreve fra Muskelsvindfonden.