Kære Medlemmer i Muskelsvindfonden  

Der indkaldes hermed til ordinært landsmøde 2021 i Muskelsvindfonden 

Lørdag d. 29. maj kl. 11.00 – 15.00. På Musholm Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør 

Da det ikke kan forventes, at alle medlemmer er vaccineret sidst i maj, har repræsentantskabet besluttet, at landsmødet afholdes uden sociale aktiviteter, og selve generalforsamlingen er derfor det eneste på programmet.  

Mødet afvikles digitalt, og afstemningerne foregår digitalthvor man kan følge med via livestreaming i Zoom. Afhængigt af de på mødetidspunktet gældende restriktioner for forsamlinger, vil der være mulighed for begrænset fysisk deltagelse.  

Digitale deltagere og fysisk fremmødte vil få en ligeværdig oplevelse, så selv om man deltager digitalt, vil man have mulighed for at være en del af debatten 

Læs mere på Muskelsvindfondens hjemmeside under Landsmøde 2021 

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge Muskelsvindfondens vedtægt §5.13:   

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet. 
  4. Fremlæggelse af planer for fremtidig virksomhed og budget for det indeværende år. 
  5. Indkomne forslag. 
  6. Valg af formand. 
  7. Valg af næstformand. 
  8. Valg til repræsentantskab. 
  9. Eventuelt. 

Ønsker du at opstille til tillidshverv (formand, næstformand eller repræsentantskab) i foreningen, kan du iflg. vedtægterne melde dit kandidatur til dirigenten på selve mødet. Du kan også på forhånd motivere dit kandidatur med et indlæg på hjemmesiden og i medlemsbladet Muskelkraft og samtidig komme i betragtning for brevstemmer. 

Kontakt kommunikationsafdelingen via hjemmesiden (under Landsmøde 2021) senest den 24. marts, hvis dit kandidatur skal med i Muskelkraft. For at komme med på brevstemmesedler er deadline den 4. maj.

Du kan læse mere om de enkelte kandidater her på på Muskelsvindfondens hjemmeside allerede nu. De præsenteres efterhånden, som de melder deres kandidatur.  

Digital afstemning
Du har ifølge Muskelsvindfondens vedtægter mulighed for at brevstemme. Dette foregår digitalt og i tidsrummet den 5. maj – 26. maj. Kl. 12. Meddelelse om procedure for afgivelse af stemmer pr. brev udsendes sammen med link til stemmeseddel. Du kan læse mere om proceduren og adgangen til at afgive stemme pr. brev på Muskelsvindfondens hjemmeside. 

Ligeledes vil afstemninger på selve Landsmødet også foregå digitalt. Mere om dette op til Landsmødet. 

Om landsmødet
Landsmødet er Muskelsvindfondens højeste myndighed og den vigtigste begivenhed i foreningen hvert år. Det er rammen om vigtige beslutninger i foreningen, og stedet hvor du som medlem har mulighed for at komme til orde og deltage i debatten.  

Som i tidligere år, vil jeg opfordre dig til at bidrage med dine input, og du kan også stille spørgsmål direkte til undertegnede forud for Landsmødet, hvis du gerne vil have et særligt emne debatteret.  

Deadline for indsendelse af forslag til dagsorden er ifølge vedtægterne 14 dage inden mødet, dvs. den 15. maj.  

I løbet af foråret vil der løbende blive informeret om landsmødet på Muskelsvindfondens hjemmeside og via nyhedsbreve. 

 

Med venlig hilsen 

Simon Toftgaard Jespersen 

Formand for Muskelsvindfonden 

simon@muskelsvindfonden.dk  

Andre udvalgte artikler til dig