Når der den 29. maj 2021 afholdes Landsmøde i Muskelsvindfonden, kan du stemme på formand, næstformand og de kandidater, der stiller op til repræsentantskabet. Afstemningen foregår digitalt både på selve dagen, eller du kan benytte dig af muligheden for at brevstemme forud for landsmødet.

Selve afstemningen på dagen for Landsmødet foregår undervejs i livestreamingen, som du kan følge med i hjemmefra. Du vil den 26. maj modtage tilmelding til afstemninger, og herefter modtage et link til dit personlige valgområde, hvor du finder stemmesedlerne. Valgene aktiveres først på selve dagen.

Læs her i Forretningsorden 2021, hvordan afstemningerne foregår: Landsmøde Forretningsorden 2021 (1)

Præmisser for stemmeret ifølge vedtægterne

Ifølge Muskelsvindfondens vedtægter reguleres afstemninger om personvalg af to paragraffer:

  • 5.04 Stemmeret på landsmødet er betinget af betalt kontingent, og at medlemmet er fyldt 15 år.
  • 5.05 Hvert medlem kan ved valg af formand, næstformand og valg af medlemmer til repræsentantskabet udøve sin stemmeret enten ved personligt fremmøde på landsmødet eller ved at fremsende rekvireret stemmeseddel til Muskelsvindfonden, som for at være gyldig skal være kommet frem inden tre hverdage før landsmødet.

Brevstemmer

Der åbnes for brevstemmer den 5. maj kl. 12.00. og lukkes igen den 26. maj kl. 12.00.

Da det er et on-line afstemningssystem, vil alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, kunne tilgå afstemningssystemet i brevafstemningsperioden. Det vil senest den 29. maj 2021 kl. 11.00 blive tjekket, om alle, der har afgivet brevstemme, har betalt kontingent. Alle brevstemmer afgivet af medlemmer, der ikke har et gyldigt betalt kontingent (dvs. stort medlemskab) på selve valgdagen kl. 11.00, vil blive annulleret. Dette sker automatisk via en elektronisk sortering i afstemningssystemet.

Sådan gør du

Alle medlemmer modtager i løbet af den 5. maj en mail med informationer og link til hjemmesiden, så man kan rekvirere stemmesedler. Vi sender til den mailadresse, vi har i medlemssystemet, så vi håber, at du har opdateret din medlemsprofil, så vi har din rigtige mailadresse.

Du kan anmode om adgang til at brevstemme via brevstemme@muskelsvindfonden.dk. Når du klikker på selve mailadressen, vil den åbne dit eget mailprogram, hvor både mailadresse (brevstemme@muskelsvindfonden.dk), emnelinjen og en kort indholds-tekst vil være automatisk udfyldt. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på send mail for at rekvirere adgang til at brevstemme. OBS: vær opmærksom på at mailen fra Muskelsvindfonden, med adgangen til brevstemmer,  i nogle tilfælde havner i spamfiltret/uønsket mail.

Hav dit nem-id klar

Du vil herefter modtage et autosvar indeholdende et link til selve afstemningsmiljøet. Hav dit nem-id klar, da det er måden, du skal logge ind i systemet på. Systemet kigger i øvrigt efter din adresse, så hvis du har fået ny adresse og ikke har ændret den gamle i din medlemsprofil, så gør det nu: Medlemsområde – Her kan du også tjekke, om dit kontingent er betalt og tjekke, om vi har den rigtige mailadresse.

Du får adgang til de tre afstemninger. Du skal/kan stemme på én formandskandidat, én næstformandskandidat og op til 7 kandidater til repræsentantskabet. Du kan i alle tre tilfælde også vælge at stemme blankt.

Medlemmer mellem 15 – 18 år kan bestille Nem-id hos Digitaliseringsstyrelsen.

VIGTIGT: Oplysninger i medlemsystemet skal være korrekte

Du kan ikke stemme, hvis dine oplysninger i medlemssystemet er mangelfulde fx manglende husnummer i adressen eller hvis de er forkerte. Derfor er det vigtigt, at du får rettet dine oplysninger med det samme. Der går cirka et døgn før du kan stemme efter du har redigeret dine oplysninger, da de skal synkronisere. Login og ret oplysningerne her

Sikkerhed og validering

For at sikre anonymiteten ved afgivelse af stemme pr. brev sker det i år via NemID-validering. Dette foregår via et online afstemningssystem, nemlig Assembly Voting, i en automatiseret proces, som sikrer, at afstemningen foregår anonymt og efter Muskelsvindfondens vedtægter.

Det skal du være opmærksom på:

Det er muligt for alle medlemmer med stort medlemskab (15 år +), at brevstemme i hele perioden den 5. maj – 26. maj. Du kan tjekke dit medlemskab her– også om dit kontingent er betalt.

Medlemmer med stort medlemskab, der melder sig ind i brevstemme-perioden, kan først opnå stemmeret 2. hverdag efter oprettelse. Det vil sige, at hvis der oprettes et medlemskab i perioden fredag til søndag, vil man først kunne stemme fra tirsdag. Dette skyldes, at medlemsbetaling først skal være registeret, før medlemmet kan blive overført til afstemningssystemet. Sidste frist for oprettelse af nye medlemmer er således 21. maj for at kunne nå at brevstemme.

Hvad enten du vælger at brevstemme eller stemme på selve dagen, er din stemmeret betinget af, at dit kontingent er betalt. Så husk at tjekke dit kontingent, inden vi når til maj.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller har du brug for assistance, er du velkommen til at kontakte CRM-koordinator Michael Sølvsteen på mls@muskelsvindfonden.dk eller 29729151.

Har du spørgsmål til afstemninger, så kontakt medlemskonsulent Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk eller 22652439.

Siden her opdateres løbende

Andre udvalgte artikler til dig