Muskelsvindfonden prioriterer børne- og ungearbejdet højt. Vi mener, det er vigtigt tidligt at ruste børn og unge med muskelsvind til et aktivt liv med selvværd.

Hvert år deltager ca. 60 børn med muskelsvind i Muskelsvindfondens populære sommerlejre, som vi har lavet i mere 25 år. Erfaringerne viser, at de som deltagere i sommerlejrene også lever et mere aktivt liv i og uden for Muskelsvindfonden.

En tredjedel af unge med muskelsvind går slet ikke til nogen aktiviteter i deres fritid, viser en ungdomsundersøgelse, som Muskelsvindfonden har lavet. Unge med muskelsvind kompenserer ikke deres manglende muligheder for sportsudøvelse ved at dyrke andre fritidsaktiviteter. Eksempelvis går kun 3% i musikskole, mens det hos deres jævnaldrende er 11%.

Derfor arrangerer Muskelsvindfonden hvert år to sommerlejre opdelt efter alder og i efterårsferien klubdage for børn og unge. Målet med såvel klubdage som sommerlejre er at styrke deltagerne i at tage del i samfundet. Det gør vi ved at udfordre dem, give dem mulighed for at danne netværk, finde venner, rollemodeller, spejle sig, søge hjælp, inspiration, få afløb for frustrationer og blive forstået. Netop fordi de andre børn også har muskelsvind, og alle aktiviteter er tilrettelagt, så alle kan være med. Og så er de på egen hånd uden forældre, som de ofte er meget afhængige af til daglig.

Sommerlejre

De to sommerlejre er opdelt efter alder: en lejr for de 12-17-årige og og Aktiv familieuge for familier med et eller flere børn fra 6-11 år med muskelsvind. De varer en uge og foregår på Muskelsvindfondens feriecenter i Korsør, Musholm, Ferie – Sport – Konference. Lejrene ledes af to-tre sommerlejrledere, og børnene/de unge har deres egne hjælpere med. Aktiviteterne kan være alt fra el-hockey og dyst med lego-robotter til besøg på Karup Flyvestation og madlavning på bål. Lejrene er både for kørestolsbrugere og gående deltagere.

Klubdage

Klubdagene er for medlemmer i alderen 10-17 år. De varer 3-4 dage og foregår i skolernes efterårsferie. Klubdagene foregår på Musholm, Ferie – Sport – Konference, og ledes af to ledere. Aktiviteterne her kan f.eks. være dragebygning, førstehjælp, besøg på brandstation eller Olympiade. Også her er der både kørestolsbrugere og gående blandt deltagerne.

Nedenfor kan du se en video fra en sommerlejr for unge med muskelsvind.