Som medlem i Muskelsvindfonden får du mulighed for at møde mennesker i samme situation som dig selv, dele viden og erfaringer, få inspiration og danne et netværk for livet. Ud over fællesskabet følger også en række gode tilbud, som både du og din familie kan nyde godt af:

Deltagelse i medlems- og netværksgrupper

Som medlem har du mulighed for at deltage i medlems- og netværksgrupper, hvor du kan møde andre, der er i samme situation som dig selv. Du kan bl.a. finde grupper for forældre til børn med muskelsvind, unge, voksne, seniorer, mødre, gående kvinder, pårørende, familier m.fl. Grupperne bliver dannet efter behov, og når der er tilslutning nok. Medlemmerne planlægger selv indholdet på arrangementerne med støtte fra foreningens medlemskonsulenter.

Bladet Muskelkraft

Du modtager 5 gange om året bladet Muskelkraft, som bl.a. indeholder spændende artikler om livet med muskelsvind og den nyeste viden omkring forskning og handicappolitik. Mange numre har et tema, som kan handle om alt fra rollemodeller til inklusion.

Hjælp og rådgivning

Som medlem tilbyder vi dig hjælp og rådgivning i sagsbehandling og ankesager. Du er altid velkommen til at søge efter svar på vores hjemmeside, hvor der er et omfangsrigt handicappolitisk arkiv. Hvis du efter den almindelige vejledning fra socialrådgiverne i RehabiliteringsCenter For Muskelsvind (RCFM) har brug for yderligere assistance til en ankesag, kan du kontakte Muskelsvindfondens politiske team pr mail. Læs mere her

Rabatter på indsamlingsaktiviteter

Få rabat på billetter til vores populære indsamlingsaktiviteter Grøn og Cirkus Summarum, som hvert år løber af stablen i løbet af sommeren. Rabatter og betingelser bliver løbende offentliggjort på hjemmesiden og via vores nyhedsbrev

Sommer- og efterårslejre

Som barn og ung kan du deltage i Muskelsvindfondens populære sommer- og efterårslejre. Den årlige sommerlejr deles efter alder op i to, så du kan deltage i den lejr, hvor dine jævnaldrende er med. Sommerlejren indeholder en masse sjove og spændende aktiviteter, som alle uanset handicap kan være med til. Efterårslejren finder sted i skolernes efterårsferie. Ligesom sommerlejren er efterårslejren fyldt med både indendørs og udensdørs aktiviteter, som alle kan være med til.

Viden, nyheder og inspiration

Du kan altid få viden og finde nyheder og inspiration i vores nyhedsbreve, www.muskelsvindfonden.dk og Muskelsvindfondens tilstedeværelse på de sociale medier. Her opdaterer vi jævnligt med viden om den nyeste forskning, handicappolitiske tiltag eller fortællinger om livet med muskelsvind.