Vi ved, at vores medlemmer er forskellige. Derfor er det også helt naturligt, at et medlemskab i Muskelsvindfonden bliver brugt forskelligt. Mens nogle er aktive i medlemsgrupper, frivilligt og politisk arbejde, støtter andre foreningens arbejde gennem medlemskontingentet.

Uanset hvordan du bruger dit medlemskab, er vi meget glade for, at du vil være medlem af Muskelsvindfonden. Det betyder, at du bl.a. kan blive en del af:

Medlemsgrupper og –aktiviteter

Du kan blive medlem i medlemsgrupper og andre medlemsaktiviteter, hvor du og de øvrige medlemmer selv kan planlægge indholdet på arrangementerne med støtte fra foreningens medlemskonsulenter.

Deltagelse i debatten

Du kan være med til at udbrede kendskabet til muskelsvind i offentligheden ved at deltage i samfundslivet og blande dig i debatten, når mennesker med handicap fx bliver behandlet anderledes end mennesker uden handicap. Du kan følge med i debatten på Facebook, Twitter og www.muskelsvindfonden.dk, hvor vi dagligt stiller skarpt på aktuelle emner og debatter inden for handicappolitik og livet med muskelsvind.

Frivilligt arbejde

Du kan også blive frivillig i én eller flere af Muskelsvindfondens mange spændende indsamlingsaktiviteter. Skænk fadøl til Grøn Koncert, tag imod familier til Cirkus Summarum eller pas børn som muskelter på Muskelsvindfondens landsmøde eller ved kurser i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Har du mod på det, kan du også blive frivillig foredragsholder og rollemodel både internt i foreningen og eksternt.

Politisk arbejde

Du kan engagere dig i politisk arbejde både lokalt, regionalt og i Muskelsvindfondens bestyrelse og repræsentantskab. Lokalt kan du deltage i fx kommunale handicapråd og -udvalg og regionalt kan du fx engagere dig i Danske Handicaporganisationer.

Støtte via medlemskontingent

Via dit medlemskontingent kan du være med til at støtte Muskelsvindfondens arbejde for at skabe et samfund med plads til forskelle.