Har du lyst til at repræsentere Muskelsvindfonden i det lokale handicappolitiske arbejde i din kommune? Har du mod på at gå i dialog med de lokale politikere, og rådgive dem i spørgsmål vedrørende handicap? Så har du chancen nu.

Muskelsvindfonden har repræsentanter i ca. 40 kommuner rundt omkring i landet. Medlemmer, som aktivt gør en indsats for, at fokus på den handicappolitiske indsats i deres kommune, ikke glemmes af lokalpolitikerne. De er i konstant konstruktiv dialog med lokalpolitikere og embedsværket, og sørger for at temaer som tilgængelighed, indsatser for mennesker med handicap og evt. nedskæringer på området ikke bare følger lovgivningen, men også forbedrer mulighederne og hverdagen for mennesker med handicap.

Muskelsvindfonden understøtter gerne denne dialog, bl.a. ved at invitere de DH-aktive medlemmer til Netværksmødet i november måned, hvor der er plads til at udveksle erfaringer, få inspiration og blive opdateret på det handicappolitiske område. Det er også en mulighed for at møde Muskelsvindfondens handicappolitiske afdeling og politiske ledelse, og vende nogle af de problemstillinger man som DH-aktiv møder i kommunerne.

Som DH-aktiv repræsenterer du ikke kun Muskelsvindfondens interesser, men gør en forskel for alle mennesker med handicap. Du skal kunne indgå en et konstruktivt samarbejde med andre organisationers repræsentanter, og have evnen til at tænke bredt og konstruktivt. Da Muskelsvindfonden er den indstillende part, vil vi tage en snak med dig først, om motivationen for at kaste dig over det handicappolitiske arbejde.

Vil du gerne vide mere, så kontakt medlemskonsulent Lene Lebech

Du kan her se, hvilke DH bestyrelser rundt omkring i landet, vi endnu ikke har repræsentanter i: Ledige kommuner

Du kan også læse mere på DHs hjemmeside: DH lokalafdelinger