Regler for afgivelse af stemme, når man har en funktionsnedsættelse

Det sker gang på gang: Uanset om der er tale om Folketingsvalg, Kommunalvalg, eller valg til EU-parlamentet, ser vi beretninger på de sociale medier om udfordringer med at få lov til at stemme i overensstemmelse med reglerne, når man har en funktionsnedsættelse. Derfor er der i disse valgtider god grund til at ridse reglerne op, de er nemlig ganske omfattende:

Tre muligheder for at sætte kryds

Hvis du stemmer på valgstedet, er der tre scenarier:

  1. Du kan få hjælp til det af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Der er altså to til stede i stemmeboksen ud over dig selv.
  2. Du kan OGSÅ vælge at få hjælp af en personlig hjælper i stedet for den ene af de to valgstyrere eller tilforordnede. Således er der stadig to til stede i boksen ud over dig selv.
  3. Du kan vælge alene at få hjælp af en, du selv har valgt og ikke andre. Dvs. uden deltagelse af en person fra valgstedet.
    For at du kan anvende mulighed 3, er der to betingelser:
    For det første skal du udtrykkeligt kunne give besked om, at du kun ønsker hjælp af den, du selv har valgt.
    For det andet er det en betingelse, at dit ønske om kun at få hjælp af denne person, er begrundet i en ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar funktionsnedsættelse”. Altså at man kan se, at du har en funktionsnedsættelse, eller at du kan dokumentere det, f.eks. med et ledsagerkort eller en lægeerklæring.

Hvad ligger der så i, at man udtrykkeligt kan give besked?
Jo, enten kan man sige det højt, og hvis det ikke er en mulighed, f.eks. fordi man er døv, er en tilkendegivelse med tegnsprog også tilstrækkeligt.

For langt de fleste af Muskelsvindfondens medlemmer drejer de opståede problemer sig dog formentlig mest om retten til at få hjælp til at sætte krydset der, hvor man ønsker det, eller om tilgængelighed på valgstedet.

Tilgængeligheden på valgstedet

I forhold til selve stemmeafgivningen i boksen må din hjælper jf. ovenstående gerne sætte krydset for dig, også uden at andre ser på, såfremt du kan tilkendegive, hvor krydset skal sættes.

Hvad tilgængelighed angår, så kan det ske, at du bliver tildelt et valgsted, der f.eks. ikke er tilgængeligt for kørestole, og i så fald har du ret til at skifte valgsted. Men gør dig selv den tjeneste at tjekke, om dit valgsted f.eks. har trapper, og ring til Borgerservice i din kommune, hvis det er tilfældet.

Vognstemme

Alternativt kan du afgive stemme i din bil, det kaldes vognstemme, og er indbefattet af de samme regler om anonymitet som i stemmeboksen. I dette tilfælde lægges din stemme i en stemmekasse, som leveres til dig af en tilforordnet.

Hvis du vil læse mere om reglerne, heriblandt de forskellige hjælpemidler, der skal stilles til rådighed, kan du finde dem i Vejledning om afholdelse af Folketingsvalg