I nogle år har Muskelsvindfonden administreret Jørgen Kejsers Mindelegat, og den 15. december – på Jørgen Kejsers fødselsdag – uddelt legatet til en aktivitet, som med en lidt skæv vinkel understøtter Muskelsvindfondens arbejde for Plads til forskelle.

I år har bestyrelsen besluttet, at mindelegat skal gå til at støtte studieophold i udlandet. Beskæftigelsesudvalget under repræsentantskabet har valgt Anne Lund Ranch, som lige efter nytår rejser til Michigan, USA, til en praktikplads hos Michigan Democratic Party, hvor den amerikanske valgkamp allerede er godt i gang. Anne læser til dagligt Statskundskab på Aarhus Universitet. Anne modtager 50.000 kr. til rejsen og opholdet i USA.

Anne har muskelsvind, og med Jørgen Kejsers Mindelegat kan Anne bl.a. opretholde sin fysiske træning, være mere mobil og i det hele taget bruge sin energi på det studierejsen handler om; tilegne sig ny viden og kompetencer. Legatet giver hende også mulighed for at besøge unge i Michigan med muskelsvind, og skabe nye kontakter på tværs af Atlanten.

Læs mere om Anne ophold i USA her: Rejsebrev fra den amerikanske valgkamp