Det er nu muligt at søge studielegat via Muskelsvindfonden, hvis du planlægger at læse i udlandet.

Med et legat kan nogle af de ekstraudgifter til studieophold i udlandet dækkes, når man har muskelsvind, og f.eks. skal have hjælpere med til udlandet, finde egnet bolig mv.

Kriterierne for tildeling af legat til studierejse er:

– Muskelsvindfonden støtter udlandsophold under uddannelse ved godkendt uddannelsesinstitution, eller hvis man har uddannelsesplaner, som ikke kan realiseres i Danmark.

– Det er en betingelse, at man er medlem af Muskelsvindfonden og har muskelsvind.

– Beløbet udbetales såfremt udlandsopholdet realiseres.

– Man kan kun bevilliges støtte én gang.

–  Ansøgninger modtages løbende. Skema til ansøgning findes her: SKEMA

– Budget og dokumentation for optagelse på uddannelsesinstitution vedlægges ansøgningen som bilag.

 

Ansøgningsskema og bilag sendes til Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk mærket “Studielegat”.

Har du spørgsmål til ansøgningen, så er du velkommen til at kontakte Lene pr. ovenstående e-mail adresse.

 

Med venlig hilsen
Muskelsvindfonden