Muskelsvindfondens repræsentantskabsmedlem, Peter Gundlund Koed Mikkelsen, er død den 30.05.2017

Mindeord af Lisbeth Koed Doktor på vegne af Muskelsvindfonden:

Gennem hele sin barndom og videre ind i ungdom og voksenlivet var Peter et aktivt medlem i foreningen, og senest den 20. maj 2017 blev han genvalgt som medlem af repræsentantskabet.

Selv mødte jeg første gang Peter, da jeg var 20 år og han 17 år, og vi sammen blev portrætteret til en artikel i Muskelkraft. Det møde blev startskuddet til en række artikler i Muskelkraft, som vi skrev i samråd med hinanden eller hver for sig. Når andre refererer til Peter, er det ofte ord som “kvik”, “skarpsindig” og “filosofisk”, der bruges. Gennem samarbejdet dengang, var det tydeligt for mig, at Peter var alt dette, men frem for alt kvik, veltalende og nysgerrig: “hvorfor hedder alting noget med muskeldit og muskeldat?” spurgte han. Det virkede useriøst, mente han.

Allerede dengang var Peter optaget af kommunikation og de signaler vi sender afhængig af, hvilke ord vi bruger.

Kommunikationen mellem mennesker fortæller meget om hvordan vi som mennesker omgås hinanden. Peter forfulgte den tanke og læste sidenhen Sociologi og har også flere gange arbejdet som coach. Et fint match til Peters filosofisk anlagte og spørgende sind, altid fuld af forundring og forventning. Argumentationen var på plads, og hans pen var skarp og præcis. Politik og samfund optog ham meget, og han var både aktiv i SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) og Enhedslisten.

Med i de politiske ledelseslag i Muskelsvindfonden

I flere perioder deltog Peter i de politiske ledelseslag i Muskelsvindfonden: som medlem af repræsentantskabet i årerne 2006 – 2011, og igen fra 2016 – til i dag. Peter sad også i Muskelsvindfondens bestyrelse fra 2010 – 2011, og han sad i bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for muskelsvind i 2016 – til i dag.

I den seneste valgperiode i repræsentantskabet, deltog Peter i Beskæftigelsesudvalget, hvor han løftede opgaven som tovholder på fornem vis. Her demonstrerede han sine analytiske evner og sit engagement i samfundet. Han deltog i eksterne møder omkring samarbejde med andre handicaporganisationer i forhold til beskæftigelse, og han stillede skarpt på de nøglepunkter, som andre medlemmer påpegede til workshoppen på netværksweekenden.

Tilsvarende bidrog han i bestyrelsen for Rehabiliteringscenteret og var også her et respekteret medlem. Peter udfordrede den vante tilgang til kommunikation, og var en varm fortaler for SoMe og digitale platforme.

Græsrodsnetværket

I vinterens løb markerede Peter sig som en del af græsrodsnetværket “Ikke død endnu”, der argumenterede stærkt imod aktiv dødshjælp. Her fik alle Peters evner for kommunikation og digitalisering frit løb, og Peter insisterede på retten til ikke at skulle tage stilling til om livet var værd at leve. Livet er dyrebart alene af den grund, at vi kun får ét liv. Mens vi har det, skal vi have det bedste ud af det, og ikke planlægge at komme herfra.

Peter levede livet med en gennemgående lyst til at deltage og bidrage. Fra første gang jeg mødte ham, og lige til det sidste, har Peter altid demonstreret en stærk holdning og en vilje til deltagelse – også selvom det har krævet energi at komme rundt. Peter kom rundt omkring meget i sit liv, og satte mange tankevækkende og solide aftryk. Han blev en af de mange, der aktivt løftede vores forening, og midt i sit arbejde, blev han revet fra os. Peter vil blive savnet, både af familie og venner, men også i hele Muskelsvindfonden.

Tak for alt,  Peter. I respekt og kærlighed: Æret være Peters minde.