I anledning af formandsvalget afholder Muskelsvindfonden to valgmøder i hhv. Høje Taastrup og Aarhus, hvor foreningens medlemmer kan møde de to formandskandidater. Begge valgmøder bliver livestreamet via Muskelsvindfondens (lukkede) facebookgruppe, så det er muligt at følge med hjemmefra

Der kommer formandsvalg d. 25. maj 2019, når Muskelsvindfonden afholder det officielle landsmøde på Musholm, og i marts får du derfor mulighed for at møde de to kandidater og få svar på, hvor de mener Muskelsvindfonden skal bevæge sig hen i fremtiden.

De to kandidater er hhv. Simon Toftgaard Jespersen og Lisbeth Koed Doktor – du kan se nyheden om de to kandidater på vores hjemmeside.

Valgmøderne er gratis, og der vil være forplejning før selve valgmødet går i gang.

Ekstern ordstyrer og livestreaming

Vi har fundet en ekstern ordstyrer, som vil styre valgmøderne og sørge for, at de fremmødte får mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

Valgmøderne bliver også livestreamet via Muskelsvindfondens Facebookgruppe, og i det omfang det tidsmæssigt er muligt, vil vi stille formandskandidaterne de spørgsmål, som måtte komme ind via facebookgruppen.

Tid og sted

Tirsdag den 26. marts 2019 i Danske Handicaporganisationers Hus, Blekinge Bvd. 2, 2630 Taastrup, klokken 18:00-20:30

Torsdag den 28. marts 2019 på Marselisborgcentret, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C, bygning 8, klokken 18:00-20:30

Program for begge aftner

18:00-18:50                               Ankomst og let aftensmad.
18:50-19:00                               Velkomst og indledning ved moderator/ordstyrer.
19:00-19:20                               Kandidaterne har hver 10 minutter til præsentation (lodtrækning rækkefølge)
19:20-20:15                               Spørgsmål til formandskandidaterne fra deltagerne og debat.
20:15-20:30                               Tak for i dag og på gensyn til Landsmødet.

Tilmelding til valgmødet i Høje Taastrup senest d. 21. marts – her

Tilmelding til valgmødet i Aarhus senest d. 25. marts – her