Vi er så glade for dit medlemsskab! Nedenfor kan du logge in på din side, hvor du bl.a. finder dine kontaktoplysninger. Sørg gerne for at opdatere dine oplysninger, så vi kan sende relevante invitationer m.m. til dig. Ønsker du ikke at modtage noget fra os, kan du blot anføre dette.

I efteråret 2018 arbejder vi på at forbedre vores medlemsystem og dermed også vores service over for alle medlemmer. Har du imellem tiden udfordringer med at logge in i det nuværende medlemssystem, kan du kontakte vores CRM- koordinator Michael Sølvsten på mls@muskelsvindfonden.dk

Læs i øvrigt Muskelsvindfondens persondatapolitik her. Følg os på Facebook, hvor vi (næsten) dagligt laver opslag.