Bliv partner med Muskelsvindfonden

Hvis samfundet skal blive mere mangfoldigt og inkludere mennesker med handicap som ligeværdige medborgere, kræver det en holdningsændring og en opmærksomhed fra flere sider. At indgå partnerskaber med erhvervslivet er én måde at gøre det på.

I Muskelsvindfondens nye partnerskabsstrategi lægges der op til at transformere samarbejdsrelationer til partnerskaber baseret på værdier om mangfoldighed og plads til forskelle.

Læs tema-artiklerne, der giver eksempler på, hvad et partnerskab kan bestå af, og hvad parterne får ud af det.

Partner forside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få flere praktiske oplysninger om at blive erhvervspartner her.