Af Jane W. Schelde

Muskelsvindfonden vil gerne transformere alle samarbejdsrelationer til partnerskaber for få andre til at tage ejerskab for de værdier, foreningen kæmper for

Muskelsvindfonden har igennem flere år arbejdet målrettet ud fra visionen om at skabe plads til forskelle i samfundet. At overbevise omverdenen om, at samfundet bliver rigere, når mangfoldigheden blomstrer, og at mennesker med handicap skal ses som en ressource, som bidrager til samfundet.

Tidligere ville Muskelsvindfonden primært selv forsøge at få budskabet ud og sideløbende få sponsorindtægter til at finansiere indsatsen. Men hvorfor ikke inddrage foreningens samarbejdspartnere, sponsorer og leverandører?

”Hvis en virksomhed indgår partnerskab med os, får vi udbytte – ikke altid i penge, men i værdi- og holdningsfællesskab. I stedet for at få et stort sponsorbidrag, som vi kan bruge til at påvirke samfundet, vil en partner i stedet arbejde for at skabe plads til forskelle på sin måde – i virksomheden, i personalepolitikken, i deres produktudvikling, i deres kontakt til kunder, ved at etablere praktikpladser for unge med handicap eller ved at opfordre virksomhedens ansatte til at blive frivillige til et af vores arrangementer,” siger partnerskabschef i Muskelsvindfonden Jacob Bartholin, der har været med til at formulere Muskelsvindfondens nye partnerskabsstrategi.

”Vi vil gerne transformere alle vores samarbejdsrelationer til partnerskaber og dermed få andre til at tage ejerskab for og i de værdier, som vi kæmper for,” tilføjer han.

Men i et partnerskab skal begge parter have noget ud af samarbejdet. Derfor vil det blive et forhandlingsspørgsmål i hver enkelt tilfælde om, hvad ”vekselkursen” skal være, hvis man som sponsor eller leverandør aktiverer Muskelsvindfondens værdier og vision. Hvad skal det f.eks. ”koste” i nedslag på sponsorbidrag til Grøn Koncert, hvis en virksomhed vil lave aktiviteter på koncertpladsen, der hylder mangfoldigheden og plads til forskelle?

En mønsterpartner

En anden måde at blive partner på er at benytte flere af de forretningsenheder, Muskelsvindfonden har. På den måde kan en partner støtte Muskelsvindfondens formål og udnytte synergien i den kunnen, foreningen har.

”Vi har f.eks. nogle af Danmarks dygtigste undervisere og mest kompetente folk i Center for Frivillighed og Ledelse. Det er en selvstændig forretning i Muskelsvindfonden. Den tilbyder bl.a. uddannelsesforløb, procesfacilitering, teambuilding-forløb, foredrag m.m. Hvis man f.eks. udover at købe eksponering på Grøn Koncert også benytter vores folk til at lave ledelsesudvikling, så er der basis for et partnerskab. Og benytter man oven i købet Musholm – Ferie, Sport og Konference, der er verdens mest tilgængelige ferie, sport og konferencecenter, så er man en slags mønsterpartner,” siger Jacob Bartholin.

At Muskelsvindfonden er en interessant partner at samarbejde med for kommercielle aktører, er partnerskabschefen ikke i tvivl om. Netop i kraft af Grøn Koncert og Cirkus Summarum når Muskelsvindfonden helt konkret ud til ca. 300.000 betalende publikummer, som samtidig er meget positivt stemt over for annoncering og sponsorering. De ved, at pengene går til et godt formål.

”Grundlæggende kan man sige, at vi i Muskelsvindfonden tilbyder et unik mix mellem på den ene side en meget effektiv markedsføringsplatform via vores arrangementer og på den anden side en absolut sympatisk måde at gøre det på. Det forstår publikum og har derfor paraderne nede,” siger partnerskabschefen.

God økonomi for alle parter

I forbindelse med etableringen af Musholm som socialøkonomisk virksomhed og den store udbygning af centret har det også været naturligt for Muskelsvindfonden at etablere partnerskaber med firmaer, der som en del af partnerskabsaftalen har leveret handicaptilgængeligt udstyr og indretning til centret.

”Som socialøkonomisk virksomhed er det vigtigt at have et godt erhvervsnetværk. Vores erhvervspartnerskaber er med til at udbrede kendskabet til Musholm i erhvervslivet og dermed styrke vores position på konferencemarkedet, fordi begge parter i vores aftaler er ambassadører for hinandens produkter.  Samtidig får vi gennem partnerskaberne en unik mulighed for at påvirke erhvervslivets produktudvikling til gavn for mennesker med handicap. Sidst, men ikke mindst håber vi at kunne skabe arbejdspladser for mennesker med handicap,” siger Henrik Ib Jørgensen, direktør for både Muskelsvindfonden og Musholm og uddyber:

”Når vi indgår partnerskaber med erhvervsvirksomheder i forbindelse med Musholm, forventer vi ikke, at de skal forære os produkter gratis. Vi ved godt, at et partnerskab skal skabe værdi for begge parter. En virksomhed indgår kun partnerskab med os, hvis de kan se en forretningsmæssig fordel. Det respekterer vi. For os er det vigtigere, at virksomhederne kan bruge Musholm i deres produktudvikling og i deres markedsføring. Det gavner jo også os og mennesker med handicap generelt.”

Erhvervslivet sikrer fundamentet

En del af partnerskabsaftalerne ved Musholm er også, at virksomhederne forpligter sig til at bruge konferencefaciliteterne på stedet til deres møder og konferencer.

”Musholm kan ikke leve alene af at være et tilbud for mennesker med handicap i forhold til ferie og idræt. Når erhvervslivet benytter Musholms konferencefaciliteter, er de med til at sikre os et økonomisk fundament for, at vi kan tilbyde ferie til mennesker, der ellers ikke har så mange alternativer. Desuden vil de også kunne fungere som ambassadører. Har de haft en god oplevelse på Musholm, vil de anbefale centret til andre,” siger Henrik Ib Jørgensen.