Af Jane W. Schelde

For The Color Run er partnerskabet med Grøn Koncert og Muskelsvindfonden lærerigt – for Muskelsvindfonden bliver visionen om plads til forskelle båret længere ud, og for Grøn Koncert forlænges oplevelsen med flere måneder

Et motionsløb og Grøn Koncert / Muskelsvindfonden i et partnerskab? Hvad har de til fælles, og hvordan kan de berige hinanden? Svar: værdier og på flere måder.

I begyndelsen af 2015 indgik Muskelsvindfonden og Grøn Koncert en partnerskabsaftale med den farverige eventvirksomhed The Color Run, der i 2014 for første gang arrangerede sine sjove motionsløb i Danmark – med stor succes. Løbene er uden tidtagning og handler om at være glad, samtidig med at man motionerer. Undervejs på den 5. km. lange rute får deltagerne kastet farver over sig, så de ved målstregen er en farverig, mangfoldig flok. Ud over oplevelsen er deltagerne også med til at støtte et velgørende formål via overskuddet fra arrangementet.

Et lykketræf

”For os var det et lykketræf at indgå samarbejde med Muskelsvindfonden. Det er et brand, som alle kender fra Grøn Koncert og Cirkus Summarum, og de har et etableret netværk og en masse knowhow omkring produktion, opsætning og afvikling, som vi har lært meget af. Også i hele frivillig-delen har vi nydt godt af Muskelsvindfondens erfaringer,” siger Christian Thomsen, produktionsansvarlig hos The Color Run.

Sidste år stod folkene bag The Color Run selv for at rekruttere frivillige til eventen, og det var en tidskrævende opgave. Derfor har det været en stor lettelse, at de gennem Muskelsvindfonden kunne få en projektleder, der havde erfaring med at organisere frivillige og samtidig kunne trække på Muskelsvindfondens netværk og databaser over både frivillige og lokalforeninger.

Christian Thomsen lægger ikke skjul på, at The Color Run er en kommerciel eventvirksomhed, som er sat i verden for at tjene penge. Men velgørenhed har hele tiden været et omdrejningspunkt, ligesom mangfoldigheden er en del af konceptet. Alle kan deltage i The Color Run, uanset om de løber, går eller bruger kørestol.

For Muskelsvindfondens side bygger valget af The Color Run som partner især på værdifællesskabet.

”Det er en næsten banal aktivering af Grøn Koncert, at vi selvfølgelig skal være tilstede på The Color Run. Løbet har i den grad fælles værdier med os: Mangfoldighed, glæde og fest, og så er det en sjov pointe, at vi i samarbejdet med The Color Run går fra monokrom grøn til at indgå i en sammenhæng med flere farver. Det passer jo på alle måder godt til vores mangfoldighedsbudskab,” siger Jacob Bartholin, partnerskabschef i Muskelsvindfonden.

Opturspulje støtter mangfoldighed

Ud over at levere ekspertise på frivilligsiden og i den tekniske del har Muskelsvindfonden også sat sit aftryk på The Color Run. Dels har foreningen fået ansvaret for ”den grønne zone” i løbet og har kunnet bruge den i markedsføringen af sommerens grønne koncerter i de byer, hvor løbet foregik inden tournéstart.
Dels vil Muskelsvindfonden skabe en ”opturspulje” af de indtægter, der kommer ind via The Color Run. Puljen skal bruges til at støtte projekter, der er med til at skabe mangfoldighed og glæde.

 

The Color Run
7 dagsløb og 1 natløb i Danmark i 2015
Ca. 35.000 deltagere – (ikke medregnet de to seneste løb, som endnu ikke er afviklet)
Læs mere på www.thecolorrun.dk