Af Jane W. Schelde

Tulip har været med til at udvikle Food Square-området på Grøn Koncert som del af partnerskabsaftale

Smørrebrød, porkshank, gourmet hotdogs og bacon toast. Udbuddet af mad og placeringen i et særligt madområde, Food Square, havde i år fået et ekstra løft på Grøn Koncert. Og det var ikke tilfældigt. Dels ønskede Muskelsvindfonden at øge fokus på kvalitetsmad og gode madoplevelser på koncerterne, dels ville samarbejdspartneren Tulip meget gerne indgå et tættere partnerskab for at være med til at udvikle området.

”Det ligger i tiden, at vi ikke bare kommer med en pølsevogn og et flag. Der er generelt et mindset-skifte på vej, hvor man også ser på andre værdier,” siger Jesper Jæger, kategorichef i foodservice og fastfood i Tulip.

Han lægger dog ikke skjul på, at indsatsen på f.eks. Grøn Koncert også skal kunne svare sig.

”Vi har lagt et betydeligt større engagement i Grøn Koncert-arrangementet i år, og når vi evaluerer, skal det selvfølgelig med i overvejelserne, om vi kan få mere opmærksomhed på vores produkter ved at have salgsdemonstrationer i butikkerne. Det ved vi ikke endnu, fordi vi ikke har set tallene fra koncerterne.”

Jesper Jæger har dog en forventning om, at endnu flere har set, at Tulip er til stede på Grøn Koncert og har set, at Tulip ikke bare er bacon og pølser, men kan tilbyde mange andre produkter.

”Når vi har udvidet vores engagement på Grøn Koncert, var det, fordi vi ønskede at kunne folde os mere ud og præsentere flere af vores produkter et samlet sted. Tulip består jo af flere brands, der leverer forskellige produkter: pålæg, pølser, slow cook og bacon – og her kunne vi for alvor få dem ud at leve. Vi kunne møde forbrugerne og i denne sammenhæng gøre det på en lidt frækkere måde.”

Et fællesprojekt

Tidligere har Tulips produkter været solgt fra forskellige boder på koncertpladserne, men set fra Tulips side giver det ikke den samme mulighed for en samlet markedsføring.

”Så det var helt klart i vores interesse at samle vores produkter, selv om det i allerhøjeste grad også var et samarbejde med Muskelsvindfonden. Hvis vi havde haft helt frie hænder, havde vi gjort det anderledes,” siger Jesper Jæger og henviser bl.a. til placeringen af øl-boderne i forhold til Food Square-området og bemandingen af Food Square-boderne.

Ikke at det skal forstås som en kritik af samarbejdet med Muskelsvindfonden, men blot en konstatering af, at når det er et fællesprojekt, skal begge parters interesser tilgodeses. Derfor er der blevet ”bøjet hjørner” undervejs.

”Hvis Muskelsvindfonden var en benhård kommerciel virksomhed, var det noget andet. Men vi har respekt for det arbejde, Muskelsvindfonden gør og er derfor også mere pragmatisk i forhold til at acceptere, at tingene måske ikke altid er helt, som vi selv ville have gjort dem. F.eks. når det er frivillige, der står i boderne og skal lave en gourmet-hotdog. Kan de finde ud af at lave den korrekt, og siger de det rigtige om produkterne, når kunderne spørger?” siger Jesper Jæger.

Et udstillingsvindue

For Tulip spiller Muskelsvindfondens vision om plads til forskelle ikke den vigtigste rolle i samarbejdet. Det er den direkte adgang til forbrugerne og udstillingsvinduet af produkter, der er afgørende.

”Vi er en kommerciel virksomhed, men vi tror, at når vi kobles på noget positivt og gør noget godt, påvirker det også det kommercielle. Og vi har en god smag i munden ved at samarbejde med Muskelsvindfonden.”

Men Jesper Jæger indrømmer også, at det kan være svært at værdisætte, hvor meget det har givet at deltage i det omfang på Grøn Koncert. Det har f.eks. også stor betydning, at Tulips sælgere har kunnet invitere kunder med til koncerterne og vise dem, hvad Tulip kan – en slags udstillingsvindue for kunderne – og samtidig give dem en god oplevelse.

”Det er svært at værdisætte den slags, men det skal selvfølgelig med i vores evaluering, når vi tager stilling til, om vi skal fortsætte med så stort et engagement fra vores side,” siger Jesper Jæger.

 

Grøn Koncert 2015

8 koncertbyer: Kolding, Randers, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved, København

165.000 publikummer

 

Publikumsanalyse:

– 90 % er positiv over for sponsorering

– 96 % mener, at sampling er relevant