Sådan er reglerne for støtte

Af Thomas Krog

”Udgifter til en el-kørestol som sportsudstyr til brug for el-kørestolshockey er en nødvendig merudgift”

Det slår Ankestyrelsen fast i en konkret sag, hvor Muskelsvindfonden ankede et kommunalt afslag på hjælp. Det vil sige, at den ekstra kørestol skal bevilges efter servicelovens § 100.

Det samme gælder for andre sportsgrene. I en principafgørelse fra Ankestyrelsen om netop spørgsmålet om merudgifter og idræt fastslås det ud fra et konkret eksempel med kørestolsbasket, at personer kan få dækket særligt ekstraudstyr, der er nødvendige pga. deres muskelsvind.

Ekstra stol er nødvendig

Ankestyrelsen lægger i sit svar vægt på, at det er almindeligt, at en ikke-handicappet voksen på samme alder og i samme livssituation ville have haft en sports- eller fritidsaktivitet og ikke ville have haft en udgift til en el-kørestol som sportsudstyr, og de begrunder deres svar på følgende måde:

”Vi finder … at det er nødvendigt med en ekstra kørestol til sporten for, at du kan have en el-kørestol til rådighed i hverdagene, hvilket ikke kan tilgodeses, såfremt du alene har én el-kørestol til brug for både hverdag og sport, og el-kørestolen bliver skadet i forbindelse med sportsudøvelse, f.eks. fordi el-kørestolen ikke opfylder de krav til robusthed, som el-kørestolshockey kræver”.

Det burde derfor være krystalklart for alle kommuner, at de skal bevilge efter reglerne om merudgift.

Du kan få ekstra hjælp i forbindelse med stævner

Skal du til sportsstævne, kan du søge ekstra timer, hvis din hjælper er nødvendig i flere timer end, hvis du sidder hjemme hele weekenden. Har du en 24 timers ordning, er der samme mulighed ved at søge dobbeltdækning med begrundelsen, at det er behov for mere hjælp, når du er uden for dit normale hjem og dets indbyggede hjælpemidler.

Timerne til den yderligere hjælp er oftest en pulje, der indgår i den samlede årlige bevilling.  Har du derfor brug for dobbeltdækning eller ekstra timer, så lav en detaljeret opgørelse over, hvor mange weekender, lejre, kampe eller lignende du er af sted til og angiv for hver enkelt, hvor meget ekstra hjælp du har brug for, og en beskrivelse af, hvorfor der er brug for den ekstra hjælp.

Sport i udlandet

Skal du dyrke idræt i udlandet, fremgår det af udlandsbekendtgørelsen, at du uden videre kan bevare din BPA-ordning under ophold i udlandet på op til en måned. Situationen er dog en anden, når du har behov for en ekstra hjælper eller har andre ekstra omkostninger til eksempelvis en hjælpers rejse og ophold. Ifølge § 5 i udlandsbekendtgørelsen kan der i forbindelse med kortvarige ferier i udlandet, i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. En aktiv ferie som f.eks. seks dages ophold i forbindelse med deltagelse i EM i skydning i Tyskland er et eksempel på et kortvarigt ferieophold, hvor man kan få bevilget støtte til ekstra hjælper og ekstra omkostninger.

Fakta:
Dommen for merudgifter i forbindelse med køb af sportskørestol fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 58-13.

Dommen for merudgifter i forbindelse med deltagelsen i EM i skydning fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 252-09.

 

Uddrag af serviceloven:
§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen … Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.
Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte…
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned

 

Eksempel på udregning af merudgifter
Når merudgiften udregnes, fratrækkes prisen for almindeligt sportsudstyr eksempelvis sportssko, som mennesker uden handicap skal købe. Det vil sige:
Pris på sportskørestol  70.000 kr
Pris på almindeligt sportsudstyr    1.000 kr
Merudgifter    69.000 kr

De 69.000 kr. i merudgifter skal kommunen dække jævnfør servicelovens §100.

Har du spørgsmål vedrørende støtte til idræt, kan du kontakte Muskelsvindfondens handicappolitiske team her