Muskelsvindfondens vision er et samfund, hvor der er plads til forskelle. Hvor menneskers forskellighed er en styrke, hvor mangfoldighed ses som en værdi, og hvor et handicap, etnisk baggrund, seksualitet, køn eller religion ikke afgør, om man er en del af fællesskabet.

Muskelkraft nr. 5/2016 - forside

I denne mangfoldighed har Muskelsvindfonden især fokus på inklusion af mennesker med muskelsvind.
Og med inklusion menes ifølge ordbogen ’at medtage som en del af noget’, ’at inddrage i et fællesskab’ og ’at have som del af sig’. Det gælder såvel i skolen og på arbejdspladsen som i fritidslivet, idrætten og i samfundet generelt.

I dette tema, som har været bragt i Muskelkraft i november 2016, sætter vi fokus på forskellige sider af inklusion og giver eksempler på, hvordan forskellige projekter, virksomheder, idrætsklubber og Muskelsvindfonden selv arbejder med inklusion.

Læs også hvordan fire forskellige offentlige personer definerer inklusion.

Er du selv inkluderende? Test dig selv sidst i quizzen.