Foto: Brian Rasmussen
Foto: Brian Rasmussen

Nyt projekt i Parasport Danmark skal uddanne superledere til at hjælpe udøvere og klubber i gang

Af Jane W. Schelde

Hvorfor skal børn og unge med handicap ikke have mulighed for at dyrke idræt i den lokale idrætsklub? Hvis deres handicap ikke forhindrer dem i at få udbytte af træningen, er det da mere oplagt, at de træner sammen med deres kammerater i den lokale forening i stedet for at skulle finde et idrætstilbud langt væk med andre børn/unge med et handicap.

Sådan lyder baggrunden for et projekt, som Parasport Danmark har sat i gang. I løbet af en tre-årig periode fra 2016 til udgangen af 2018 vil man forsøge at få inkluderet ca. 75 børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser i de almene idrætsklubber og desuden få inkluderet 20 hold af elever fra specialskoler, så de bliver en del af den almene klub på lige fod med klubbens øvrige hold.

Det skal give mening

Tanken med projektet er ikke at afskaffe parasporten og de idrætsgrene, der udelukkende henvender sig til børn og unge med handicap. Projektet skal være et supplement og et tilbud til de børn og unge, som kan få glæde af at være inkluderet i de almene idrætsforeninger.

”Selvfølgelig skal træningen give mening for barnet eller den unge med handicap, og det vil det gøre i mange tilfælde, hvis aktiviteterne bliver tilpasset,” siger Anne Tøttrup Andersen, der er projektleder i Parasport Danmarks nystartede projekt, der har fået titlen Superleder.

Titlen henviser til de personer, som skal være nøglepersoner i at få inkluderet børn og unge med handicap i idrætsforeningerne. Personerne kan være en træner, en frivillig eller andre, der kender foreningen godt.  Superlederne skal klædes på til at tage imod barnet med handicap, støtte træneren i at tilpasse aktiviteterne, så barnet kan deltage og desuden samarbejde med forældrene.

Enkeltintegrerede elever søges

Projektet har indtil videre fået etableret et samarbejde mellem tre hold elever fra specialskoler og tre idrætsforeninger inden for skydning, golf og gymnastik.

Ifølge Anne Tøttrup Andersen vil projektet meget gerne have fat i flere af de børn og unge, der er enkeltintegreret i skolen, og som kunne tænke sig at komme i gang med en idræt i lokalområdet. Interesserede kan henvende sig til projektlederen (se kontaktinfo nederst), så man sammen kan afklare mulighederne.

Læs mere om projektet på www.superleder.com
Kontakt projektleder Anne Tøttrup Andersen på tlf. 61 18 57 03 eller email: ata@parasport.dk.