ikea
Helle er udviklingshæmmet og arbejder i IKEA’s salgsafdeling.

Som en global koncern med butikker verden over er mangfoldighed en del af IKEA’s DNA. Mangfoldighed handler både om alder, køn, seksuel orientering, psykiske og fysiske udfordringer o.a. Mangfoldighed er ikke det samme som inklusion, men de hænger sammen.

HR manager i IKEA Dorthe Simonsen:

”Det giver god mening på alle planer at arbejde med alle facetter af mangfoldighed. Vi vil gerne afspejle det samfund, vi er en del af. Vi har alle typer af kunder, og det er vigtigt for os, at kunden møder den samme virkelighed i vores virksomhed. Men det giver også mening og værdi på andre måder, fordi en mangfoldig arbejdsplads skaber en helt anden dynamik i dagligdagen. Vi mener, at uagtet hvem du er, og hvor du er i dit liv, kan du bidrage.

Mange virksomheder har en berøringsangst over for mennesker med fysiske og psykiske handicap; men vi ser, at de bidrager helt fantastisk. Og så er den udvikling, mange af dem går igennem også fantastisk.”

Fra beskyttet værksted

”Vi ansatte en pige, som gennem mange år var på et beskyttet værksted. Hun gik på det værksted år ud og år ind og havde et højt sygefravær – primært på grund af manglende motivation og udfordringer. Hun er et livstykke og meget ekstrovert, så hun startede i vores salgsafdeling. Fra at skulle følges med en pædagog i bussen, når hun skulle på arbejde, har hun i dag taget kørekort og kommer selv af sted. Hun løser selvstændige opgaver og er aldrig syg.

Vi tog selvfølgelig hensyn til hende; men hun blev taget imod på lige fod med alle andre. Hendes glæde og udvikling smitter ud i alle afdelinger.

Jeg er sikker på, at mange virksomheder vil blive overrasket over, hvor meget det bidrager at inkludere forskellige mennesker. Og de vil blive overrasket over, at det ikke kun bidrager til bundlinjen; men også til arbejdsglæden på arbejdspladsen. Den stolthed og glæde, der er ved at inkludere, smitter af i alle afdelinger.”

Forskelligheder giver værdi

Hvad betyder inklusion på arbejdspladsen for dig?

Dorthe Simonsen: ”Der er forskel på blot at være en arbejdsplads med stor diversitet, og at være en arbejdsplads med diversitet, hvor man også er ”inkluderende”. Diversitet kan man i højere grad måle. Det er være inkluderende er på mange måder et spørgsmål om et værdigrundlag, og her i IKEA stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, om vi skal ansætte medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet – det er helt naturligt. Vi stiller ikke så mange spørgsmålstegn ved de forskelligheder, fordi vi ved, at det giver værdi.

Som leder kræver det til tider lidt ekstra, men det, som det giver i sidste ende, har større værdi, og vi oplever ikke nogen udfordring med at få lederne til at ”melde” sig til at tage de ekstra udfordringer.

Og i virkeligheden er det ikke så svært. Vi ansætter dem bare og kigger på kompetencer og personlighed i forhold til funktion og opgaver. Der er selvfølgelig individuelle hensyn, der skal tages; men det skal der jo også tages for alle os andre. Når en kollega får stress eller bliver skilt eller brækker armen – men dem putter vi jo ikke på beskyttede værksteder, vel?”